*Nettavisen* Nyheter.

Au pair for eldre?

Dagsavisen har i dag et stort oppslag om au pairordning for eldre. Civita har skrevet et notat hvor dette er et av mange forslag til hvordan vi skal takle eldrebølgen. Formålet er ikke først og fremst å spare offentlige kasser, snarere er det at vi ønsker at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. Støres eldremelding, Morgendagens eldre, har samme formål.

Utgangspunktet er at de aller fleste både kan og vil bo hjemme så lenge som mulig.

Innovasjon vil bidra til at vi får teknologiske hjelpemidler, men noen tjenester må fremdeles utføres av ?varme hender?. Det er sannsynlig at den kommunale hjemmehjelptjenesten vil komme til kort når antallet eldre øker. Én mulighet som vil avlaste kommunene, er å gi skattefradrag for tjenester i hjemmet (RUT), som å ansette praktikant, eller å leie inn private hjemmehjelpere eller kjøpe andre mindre tjenester. Skattefradrag kan bidra til flere private aktører i bransjen. De omsorgstjenestene som får skattefradrag, må utføres i eller i nær tilknytning til hjemmet. I Sverige reduseres skatten til tjenestekjøperen med 50 prosent av arbeidskostnaden (inkludert merverdiavgift), men maksimalt med 50 000 kroner per person i året. Slik blir det rimeligere å kjøpe seg tjenester som vil gjøre det mindre belastende å bo hjemme. RUT-ordningen har blitt populær blant eldre, som bruker det blant annet til å skaffe seg hjemmehjelpstjenester. Personer over 75 år er den gruppen som benytter seg mest av RUT-fradraget.

I Irland er au pairordningen populær. For å hindre misbruk og sørge for så gode arbeidsforhold som mulig, vil en nærmere undersøkelse av den irske ordningen være en god idé. I Canada har de avskaffet au pairordningen, men samtidig åpnet for arbeidsinnvandring. At au pairer bør bli arbeidsinnvandrere har jeg også argumentert for her . Vi har ikke uten videre nok arbeidskraft til all den hjemmehjelpen vi vil trenge. Au pairer eller ikke, hovedpoenget er uansett at arbeidskontraktene må være ordentlig, det er ikke noe mål i seg selv med kulturutveksling. Mange eldre har sannsynligvis mye å bidra med i kulturutvekslingssammenheng, men det er en bonus for begge parter, både den som får hjelp og den som yter hjelp.

Morgendagens eldre vil ha behov for hjelp. Kommunal hjemmehjelp vil få nok å gjøre. Alle forslag som kan bidra til at flere får den hjelpen de trenger, er velkomne. Det er ikke alle som er så syke at de må på sykehjem, og profesjonell pleie av syke eldre må ivaretas av kompetent personell. Hjemmehjelp handler om alle de små tingene som eldre ikke lenger kan ivareta selv. Vi får svært mange eldre som kan greie seg hjemme med LITT hjelp. Mange eldre befinner seg et sted mellom å være helt frisk og å være så pleietrengende at de må på sykehjem er stor. Det er her hjemmehjelpen trengs.

Jeg anbefaler eventuelle motdebattanter å lese hele notatet før de dømmer ulike forslag. Særlig stortingsrepresentanter bør lese det, for da kan de få ideer til behandlingen av stortingsmeldingen fra Støre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.