Hva er samfunnsøkonomisk lønnsom samferdsel?

Dagens Civitafrokost hadde et kompetent panel med samferdselsminister Marit Arnstad, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og FrP-leder Siv Jensen. De var enige om mangt, og de sluttet seg i stor grad til Civitarapporten Veien mot målet - mer samferdsel for pengene (omtalt i Aftenposten 8.5.)

Kristin Skogen Lund sa i sin innledning: Vi er jo enige om situasjonen i samferdsel, hvorfor skjer det ikke noe substansielt?

Jeg vil legge til at panelet var ikke enige om hva samfunnsøkonomisk lønnsomhet er. Og det går rett til kjernen, hvordan prioriteres samferdselsprosjekter? Et eksempel var E18 vestover. Der var det påstand mot påstand - lønnsomt eller ikke?

Et moment som bør telle med i tilstrekkelig grad, men som er vanskelig å beregne hensynet til næringslivets behov og besparelser ved god samferdsel. Kristin Skogen Lund var naturlig nok opptatt av samferdselens betydning for regionssentra og utvidelse av arbeidsmarkeder ved god kommunikasjon. Siv Jensen nevnte muligheter for å oppmuntre til kollektivtransport ved å la bedrifter kunne trekke fra kostnader ved gratis månedskort til ansatte, mens samferdselsminister Marit Arnstad bekreftet usikkerheten når næringslivets besparelser skal beregnes i samferdselsprosjekter.

Panelet var enige om at stabil finansiering og helhetlig planlegging er nøkkelen til gode samferdselsprosjekter. Men som Aftenposten påstod for et par dager siden (6.5.): Vi bygger ikke de veiene som lønner seg mest. Derfor er det en interessant politisk debatt fremover hvilke kriterier som ligger til grunn når samferdselsprosjekter prioriteres, det vil si: svaret på hva samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter egentlig er.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.