I denne juleoppgaven skal du bruke Erathostenes sil til å finne primtallene mellom 1 og 100. Et primtall er et helt tall større enn 1 som kun kan deles på seg selv og 1, og få et helt tall til svar. Her er oppskriften:

  1. Skriv opp tallene i tabellen eller skriv den ut
  2. Det første primtallet, og det eneste som ogå er et partall (tall som kan deles på 2) er tallet 2. Sett derfor en ring rundt dette
  3. Stryk nå ut alle som er i 2-gangen foruten tallet 2 (altså alle tallene som kan deles med 2). Sett en strek over dem
  4. Finn det første tallet større enn 2 som står igjen på listen. Dette tallet er det neste primtallet
  5. Stryk nå ut alle som er i 3-gangen foruten tallet 3 (altså alle tallene som kan deles med 3). Sett en strek over dem
  6. Gjenta denne prosessen frem til alle tallene er markert. Tallene med ring rundt seg er dermed primtallene fra 1 til 100

Lykke til!

Du kan følge meg på instagram under Mattedama, facebook under Mattedama og House of math

SVAR PÅ GÅRSDAGENS OPPGAVE: