P-matte - skolehistoriens største bjørnetjeneste!

 Alle skal ha to år med matematikk på videregående skole studiespesialisering. Dette er kravet fra Utdanningsdirektoratet. Måten dette kravet gjennomføres er et spill for galleriet, og resultatet er en av skolehistoriens største bjørnetjenester.

I overkant av 70 % av alt du lærer i P-matte har du lært tidligere!

Altså, i underkant av 30 % av hele pensum er ny informasjon. Med denne andelen ny kunnskap, kan vi da si at en elev har to år med matematikk på videregående skolen? Er det ikke slik at det er ny læring som skal definerer omfanget? Til tross for at andelen ny kunnskap er så liten var eksamensresultatene våren 2015 en skandale:

  • I 1P (VGS1) fikk ca. 58 % av elevene karakteren 1 eller 2.
  • I 2P (VGS2) fikk ca. 63 % av elevene karakteren 1 eller 2.

Jeg mener bestemt at årsaken til disse tallene hovedsakelig skyldes fire hovedutfordringer:

  1. I Norge er det fremdeles greit å være dårlig i matte, fordi faget ansees som vanskelig. Selvfølgelig ikke greit!
  2. Matematikk krever innsats over tid, inkludert lesing, pugging og masse regning. Dersom du ikke gjennomfører dette vil du falle av, og bli liggende etter. Når dette først er skjedd, er det igjen greit å si at det er for vanskelig og for mye til å klare å ta igjen. Det får gå som det går. Selvfølgelig ikke greit!
  3. I en iver etter å tilrettelegge for hver elev, krever mange foreldre at nivået skal settes ned fremfor å kreve mer arbeid. Når nivået legges under gjennomsnittet dannes en stor baktropp med store kunnskapshull. Da blir avstanden mellom elevene på hvert klassetrinn større og større for hver uke som går, og akkumulert ved endt ungdomsskole er nivåforskjellene dramatiske. Dette er ikke greit. Tilrettelegging er ikke et triks til mindre lekser og mindre arbeid, men et flott verktøy og tiltak for dem som faktisk trenger det.
  4. Mange bøker mangler teori og tilstrekkelig forklaringer. Dette gjør det svært vanskelig for eleven og for foreldrene å lese seg frem til det de skal kunne. Jeg tror dette bunner i en grunnleggende holdning om at noen ting skal du skjønne selv. Dette er ikke greit. Min filosofi er at dersom jeg kan det, så er det gøy å dele det med deg i bøkene mine.

Dersom du nå skal velge matte, VELG T-MATTE! Ikke fordi jeg sier det, men fordi fremtidens samfunn krever høyere matematikk-kompetanse enn noen gang tidligere. Dersom du allikevel velger P-MATTE er det ditt ansvar å sørge for at du ikke blir en del av statistikken over. Innsats over tid er nøkkelen til suksess. La meg sitere Petter Stordalen:

Skole handler ikke om å få gode karakterer, det handler om å utvikle god karakter!

Kort oppsummert: Det å gjør jobben på skolen definerer god karakter. Det å skulke unna jobben på skolen og skulke unna leksene definerer ikke god karakter. Med innsats kommer gode resultater til slutt, om du vil eller ikke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.