RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Vibeke Gwendoline Fængsrud

Svarene på ordene i 2. klassematte

Svarene på denne ukens matteord som du bør kunne fra 2. klasse.

Siffer: Sifrene våre er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Med disse sifrene kan vi skrive alle tallene i tallsystemet vårt.

Enere: Det sifferet som står på enerplassen. Enerplassen? Tenker du kanskje nå, da må vi ta en titt på plassverdisystemet.

[legg inn bilde av plassverdisystemet fra BGIM]

Tiere: Det sifferet som står på tierplassen.

Tiervenner: Tiervenner er tallene fra og med 1 til 9 satt sammen i par som til sammen blir 10. Slik som dette:

1 og 9, 2 og 8, 3 og 7, 4 og 6, 5 og 5

Partall:Partall er de tallene som du kan dele på 2 og få et helt tall til svar.

Oddetall: Er de tallene du ikke kan dele på 2 og få et helt tall til svar.

[partall/oddetall – tabell fra BGIM]

Doble: Å doble betyr å få den mengden du har fra før, en gang til.

Halvere: Halvere betyr å gi bort halvparten av det du har. Du og en venn deler noe i to like store deler. Nå er mengden halvert.

Addisjon: Addisjon og pluss er to navn på samme regneoperasjon. Ved addisjon med positive tall blir svaret større enn tallene hver for seg, og du beveger deg mot høyre på tallinjen.

Subtraksjon: Subtraksjon og minus er to navn på samme regneoperasjon. Ved subtraksjon med positive tall blir svaret mindre enn tallene hver for seg, og du beveger deg mot venstre på tallinjen.

Neste uke kjører jeg på med matteord til og med 4. klasse. 

Du kan følge meg på instagram: mattedama og på facebook: mattedama og house of math