Kjære Syklist!

Det er veldig flott at du har bestemt deg for å sykle til jobb eller i fritiden. Enten for egen helses skyld, eller for å verne miljøet. Jeg er svært takknemlig overfor deg som samtidig respekterer trafikklover. Men jeg er så drittlei av deg som farter rundt på fortauene. Deg som gjør fortauene utrygge for fotgjengere. Dytter gamle damer over ende og skremmer småbarn og hunder. Jeg har selv ved et par anledninger vært nær ved å miste liv og lemmer av å gå på fortauene i Lodalen da du har kjørt forbi i ekstrem fart. Spesielt er det farlig når man har hodetelefoner på seg og skal skifte retning, uten å være klar over at du lusker bak som en slags drapsmaskin. Du krenker både meg og mine rettigheter som fotgjenger.

Jeg har sett deg kjøre på rødt lys fordi du tror du er en søt liten ting, sammenlignet med bilers stygge, svære metallskrot. Jeg har sett deg sykle over fotgjengerfeltet fordi du kanskje føler deg hevet over loven. Jeg har sett deg rett og slett være et anarki på to hjul i trafikken. Du imponerer ikke meg, og jeg gir egentlig blaffen i hvor mye CO2 du skal spare når du kjører hensynsløst i din fantasiverden som en selvutnevnt konge, fri fra samfunnets kontrakter og trafikkregler. Bilistene har lært å respektere oss for lenge siden. Noen få av dem bryr seg fremdeles ikke om fotgjengere, det innrømmer jeg. Men det ser ut til at du gir blaffen i regler og oss, ofte bare fordi du har fått en heltestatus som syklist i et humant samfunn som setter miljø høyt.

I transportkjeden ligger kanskje vi fotgjengere langt nede på rangstigen. Bilister er øverst, etterfulgt av syklister. Deretter kommer vi fotgjengere eller "bottom feeders". Jeg beklager at du er redd for hensynsløse bilister som i sinne kan være urettferdig mot deg og dine to hjul - jeg tar ikke deres side. Jeg synes det er fælt at du blir diskriminert og urettferdig behandlet av dem. Men du kan ikke la din frustrasjon gå ut over oss uskyldige fotgjengere, og gjøre oss til en slags "road kill". Vi har rettigheter vi også, selv om vi verken kjører på fire eller to hjul - i grunnen er hjulløse. Jeg håper dette brevet får deg til å tenke over dine kjøreferdigheter. Men mest av alt over dine manérer som du kanskje legger igjen hjemme i det øyeblikket du stiger opp på din stålhest. Kanskje dette brevet får deg til å tenke på oss som står svakere enn deg på asfalten.

Beste hilsen

Desperat fotgjenger