RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Trine Normann

Fjerner skattefordelen for gifte - lønner seg å jobbe

Her viser regjeringen med FRP seg som frontfigur for moderne tenking og vil markere at «hjemmeværendeperioden» er ugjenkallelig slutt...

I sin tale i dag understreket Finansminister Siv Jensen at produksjonen er det viktige for oss fremover for å øke inntektene. Denne produksjonen  fordrer, som vi vet, mer arbeidskraft og en aktiv deltakelse i "AS Norge".

Som gift har du frem til nå sammen med din ektefelle blitt lignet i Skatteklasse 2, dersom dette er det mest lønnsomme for dere. Regjeringen vil nå fjerne denne muligheten:

 «Regjeringen mener ordningen med å la personlige skattytere lignes i skatteklasse 2 svekker arbeidsevnen til mange hjemmeværende, fordi skattefordelen forsvinner dersom den hjemmeværende begynner i lønnet arbeid.»

 Man kan se at det naturlige er at regjeringen tenker : For å hindre at mange hjemmeværende vurderer å bli værende hjemme over lang tid, ikke bidrar på arbeidsmarkedet eller taper sin egen inntekt for den del,- så fjernes denne skattefordelen  totalt.

For ektefeller som dette gjelder, kan det oppleves som å miste en stor økonomisk fordel med å være gift. Men dersom man ser hva regjeringen stimulerer til og i hvilket år vi nå er kommet til, så er denne endringen tross alt en fordel for de som går glipp av viktig inntekt i mange år, med en tilhørende pensjonsopptjening.

Videre opplyses det om at: blant de om lag 70.000 ektepar som vil få uttelling på å lignes sammen i 2015 uten denne regelendringen, utgjør størstedelen ektepar hvor minst 1 av ektefellene er innvandrer. Til dette sier forslaget klart: «Å fjerne klasse 2 kan derfor fremme likestilling og er særlig viktig for integreringen»

Uten å behøve å beskyldes for innvandrerfiendtlighet, så er faktumet at vi lever i 2014 og denne skattefordelen kan med fordel tas bort.

I tillegg er det mange samboende som Ikke får denne fordelen, og dette kan i dagens samfunn føles urettferdig og er heller ikke en politikk i takt med tiden, slik samfunnet og boformene har endret seg. Det er derfor en tydelig «stimulering» fra regjeringens side, til både bidrag til felleskapet og til ens egen økonomi.

 

 

 

              

 

                                   

Denne perioden kan bli kortere for mange flere.....

 

#økonomi #likestilling #politikk #økonomidama