Det finnes mange som Zahra

Zahra er 17 år, elsker å synge og danse og er omgitt av snille mennesker. Men livet har ikke alltid vært slik. Tvert imot. Da hun var baby flyktet familien fra Somalia til Yemen, der Zahra vokste opp. Som to-åring fikk hun tuberkulose, som gjorde henne sterkt funksjonshemmet ved at ryggen bøyde seg. «Jeg ble hånet og spyttet på. Jeg var mest hjemme og gråt mye. Det var ikke noe liv,» fortalte hun på en konferanse i dag på Verdens dag for funksjonshemmede.

 


Før og etter: Zahra ble invitert av Plan Norge til å fortelle sin historie på Verdens dag for funksjonshemmede 3. desember. Hun kom sammen med søsteren sin. Foto: Signe Karin Hotvedt/nrk.no

Dessverre er Zahras historie representativ for funksjonshemmede barn på flukt. Funksjonshemmede flyktninger er spesielt utsatt for vold og overgrep. Zahra ble jevnlig mobbet og trakassert, og angrepet og slått bevisstløs i sitt eget hjem. Barn med funksjonshemming har ofte dårligere tilgang på utdanning enn andre barn i flyktningeleire. Det kan være på grunn av manglende tilgjengelighet og tilrettelegging, så vel som negative holdninger. I tillegg fører konflikter til at flere blir funksjonshemmet. Dette skjer ikke bare direkte gjennom skader, men også indirekte igjennom mangel på tilgang på helsetjenester for flyktninger, som i Zahras tilfelle.

Vi har mangelfull informasjon om antall flyktninger med nedsatt funksjonsevne. En ny studie av flyktninger fra Syria fra Handicap International anslår at 22 prosent har en funksjonshemming, til tross for at kun 1,4 prosent var registrert av FN. Det vi vet er at 1 milliard mennesker har nedsatt funksjonsevne. Til tross for dette er essensielle tjenester i flyktningeleirer som vann, toaletter og matstasjoner ofte ikke tilgjengelige for dem. Mange funksjonshemmede får heller ikke nødvendig helsehjelp, fordi den er forbeholdt akutt syke.

I dag har Zahra fått både helsen og verdigheten tilbake. Hun gjennomgikk operasjoner og behandling ved Haukeland sykehus som ikke bare reddet livet hennes, men som gjorde henne så godt som funksjonsfrisk. Dessverre kommer de fleste funksjonshemmede flykninger seg ikke til Norge. For alle de som er igjen i leire og midlertidige bosettinger, må vi få på plass bedre systemer for å registrere informasjon om funksjonshemmede i flyktningeleirer. Vi må bedre tilgangen på mat, vann, utdanning og helsetjenester. Vi må øke kompetansen om deres rettigheter og behov hos de som jobber i med flyktningene. Og ikke minst må vi beskyttelse disse barna mot vold og overgrep.

Humanitære aktører må øke sin kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter og behov, og lære av funksjonshemmedes selv og deres organisasjoner. Forskningsmiljø og akademia kan bidra til å møte den manglende kunnskapen vi har. Og sist, men ikke minst, norske myndigheter kan spille en viktig rolle ved å sette det på agendaen og stille krav. I dag på den internasjonale dagen for funksjonshemmede er en fin dag å starte.

 Les mer om Zahra og Verdens dag for funksjonshemmede på nrk.no:

http://www.nrk.no/norge/zahra-_17__-_-uten-hjelpen-fra-norge-hadde-jeg-vaert-dod-1.12076874

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.