Det viktigste er å delta

For en tid tilbake leverte Fremtiden i våre hender et kritisk, men meget velfundert og godt innspill til debatten om OL i Oslo 2022. På den ene side var man positiv til de kompakte lekene og til gjenbruken av anleggene, på den annen side utfordret man arrangøren til å gå enda lenger. Ja til og med til å gjøre lekene klimanøytrale.

La oss ta FIVH på ordet og se hva vi kan få til. Legger man «The Greenhouse Gas Protocol» (GHG) til grunn må man først se på kjernevirksomheten - i dette tilfellet alt som foregår på egne anlegg, transport til og fra, samt energibruk. Her kan man definere følgende:

  • Alle anlegg skal være såkalte plusshus. Produsere egen energi, samt til omgivelsene rundt seg.
  • All energi som benyttes generelt skal være fornybar; enten basert på vind, sol, vann eler andre fornybare kilder.
  • All transport skal være basert på fornybar energi; altså el-biler, eller basert på hydrogen, biodiesel el. l.

Allerede her har man altså radert ut all bruk av fossil energi, i oljenasjonen Norge. Og man har tilbudt norsk miljøteknologi et gigantisk utstillingsvindu.

Dernest må vi se hva vi kan gjøre med tilskuere og sponsorer. OL i Oslo er allerede et gjenbruks-OL der de fleste anleggene er benyttet til OL eller VM tidligere. I tillegg kan man i Oslo ta T-banen til alle arrangementer, med unntak av Telenor arena. Et OL vil kunne sette fart på utbyggingen av en T-bane også til Snarøya - med de varige klimavirkninger dette vil innebære.

For transport til/fra Lillehammer området vil man kunne bygge et høyhastighets regiontog - som det definitivt er behov for allerede nå, og også i fremtiden. Videre kan man lære av arrangementer som Øyafestivalen og Arctic Challenge i måten de håndterer avfall og stiller krav til egne leverandører.

FIVH berører en viktig interessent når de nevner IOC sine hovedsponsorer. Vi vet jo ikke hvem det vil være i 2022. Likevel er det viktig at de, som viktige interessenter av lekene, ikke bare er innforstått med, men aktivt bidrar til klimaeffektive leker, også i egen virksomhet.

Alle disse tiltakene er fullt ut mulige og realistiske og vil i sum redusere Oslos klimafotavtrykk, og derav Norges tilsvarende. Utbyggingen av anlegg og i praksis to nye bydeler i Groruddalen med plusshus vil redusere Oslos forbruk av energi og tilsvarende utslipp, for alltid.

Fokuset på fornybar energi vil innebære et betydelig løft for den delen av industrien som ikke er fossil - og som i dag i liten grad tilgodeses.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.