*Nettavisen* Nyheter.

Hvilken rett har barn til å klage?

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Foto: Plan

Tenk deg at barnet ditt opplever det som utrygt å gå på skolen. At barnet ditt blir utsatt for krenkelser eller vold av medelever eller lærere. Eller at barnet ditt ikke blir tatt hensyn til i undervisningen eller friminuttene, blir utstøtt eller latterliggjort. Tenk deg at skolen eller myndighetene ikke viser interesse, ikke tar affære, ikke hjelper deg og ditt barn med å hevde barnets rett til å ha det bra på skolen og muligheten til å skape seg en fremtid. Hva skal du som forelder gjøre?

Dette er hverdagen for barn i mange av de landene Plan opererer i. Enda verre er det at jenter ned i tiårsalderen opplever å bli giftet bort, uten lov og rett. Vi har også alle hørt skrekkhistorier om barneslaveri og seksuell menneskehandel, ikke minst nå på Filippinene.

FNs barnekonvensjon har nå i over 20 år slått fast barns ukrenkelige rettigheter. Heldigvis står barnas rettigheter sterkt i Norge. Hos oss er barnekonvensjonen en del av norsk lov. For oss burde det være utenkelig at barns rettigheter ikke var like viktige som alle de andre menneskerettighetene som gjelder for oss voksne. Likevel er barnekonvensjonen den eneste av menneskerettighetskonvensjonene som ikke har hatt en overnasjonal klageadgang i saker der barn opplever at myndighetene krenker deres rettigheter. Dette har vi godtatt altfor lenge.

Denne uken var det grunn til å feire. For to år siden åpnet FN for å gi barn rettmessig klageadgang. Men ordningen trengte endelig tilslutning fra i alt ti land for at denne klagemuligheten skulle tre i kraft. Norge har stått på sidelinjen - lenge. Denne uken kom den endelige tilslutningen fra det tiende landet. Var det Norge?

Nei. Det var Costa Rica som vippet det hele i barnas favør. Sammen med Albania, Bolivia, Gabon, Tyskland, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spania og Thailand har Costa Rica nå sørget for å gi sine barn mulighet til å prøve sine rettigheter inn for et klageorgan i FN. Norge står fortsatt på sidelinjen.

Den forrige regjeringen begrunnet sin skepsis med frykt for at klageordningen vil begrense Norges "nasjonale handlingsrom". Men hvorfor skulle vi ønske handlingsrom til å bryte barns rettigheter? Hele poenget med menneskerettighetene er jo at de nettopp skal legge begrensninger på hva stater kan tillate seg å gjøre mot sin egen befolkning.

Men trenger vi en slik ordning, da, her hvor barns rettigheter står så sterkt? Det er sant at norske barn som regel får ivaretatt sine rettigheter, heldigvis, selv om også vi har tilfeller der en klageordning vil være nyttig. Den viktigste grunnen til at Norge bør slutte opp om ordningen er likevel alle de millioner av barn i andre deler av verden som ikke er like heldige som norske barn. Nettopp det at Norge har gode ordninger for egne barn, gir oss et særlig ansvar for å være en pådriver for barns rettigheter internasjonalt.

I de femti landene hvor Plan arbeider, arbeider vi nå for fullt for at de nasjonale myndighetene skal slutte opp om klagemekanismen til barnekonvensjonen. Ofte er det særlig barn i minoritetsgrupper, barn med funksjonshemminger, eller barn som av andre grunner blir marginaliserte, som ikke får ivaretatt sine rettigheter. Mange av disse landene kjenner Norge som et foregangsland innen barns rettigheter, og rollen som bremsekloss har vakt oppsikt. Når ikke en gang Norge vil gi barn en slik klageadgang, bidrar vi til at det blir lettere for land som virkelig hadde trengt ordningen, å forsvare at de også står utenfor.

Plan Thailand organiserte denne uken en aktivitetsdag for mer enn 700 fadderbarn og deres foreldre fra landsbyer i provinsen Chiang Mai. I regi av Plan fikk de anledning til å delta i lek sammen med andre og prøve seg på nye og morsomme aktiviteter de ikke hadde prøvd før. Flere av disse barna ble ikke fødselsregistrert da de var spebarn og får dermed ikke tilgang til alle offentlige tjenestetilbud eller mulighet til å hevde sine rettigheter. Nå når klageordningen i FN trer i kraft, og deres hjemland er blant de ti som slutter opp om den, vil det styrke deres rettigheter - og kanskje gi dem muligheten til å skape seg en litt bedre fremtid. Norge kan ikke være dårligere.

Annonsebilag