RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Olaf Thommessen

Nye briller til NHO

 

Det er litt for mye rødt, hvitt og blått på brilleglassene til NHO. Og de hjelper ikke mot nærsynthet.

Denne uken så NHO inn i Norges fremtid sammen med ledere i næringsliv og politikk på sin årskonferanse. Utgangspunktet for konferansen var at Norge vokser raskt. Frem mot 2040 kan Norges befolkning komme til øke med to millioner, viser en befolkningsframskriving fra SSB. 

Men det er ikke bare i Norge det blir flere folk. Verdens befolkning vil i samme tidsrom øke med to milliarder.

NHO virker mest opptatt av urbanisering og fremtidens bo- og arbeidsmarkedsområder i Norge. At vi i fremtiden må bo tettere og leve smartere. Jeg mener imidlertid at NHO burde ta et skritt lenger tilbake og se på hvordan næringslivet også skal bidra til utvikling utenfor Norges grenser.

Verden - og Norge - står i dag overfor to helt fundamentale problemstillinger: migrasjon og miljø. Begge deler bidrar til at presset på Norges grenser blir større. Befolkningsveksten i Norge handler derfor i stor grad om at folk flykter fra problemer i egne hjemland og kommer til Norge for å skape en bedre fremtid for seg og sin familie.

På tross av en nedgang i antall mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom - det vil si for under 8 kroner dagen - er forskjellene mellom fattige og rike i kraftig økning i mange mellominntektsland. Mange fattige lever også i land og regioner som er ustabile og utrygge.

Det er dessverre de fattige som også i størst grad rammes av naturkatastrofer. I fremtiden kan vi vente hyppigere og større katastrofer. 2014 ble tidenes varmeste år i verden, og klimaet er utvilsomt i endring. I følge FN vil klimaendringer være den viktigste årsaken til langsiktig migrasjon de neste 30 årene. Effekten av klimaendringene vil tvinge flere hundre millioner mennesker som bor i utsatte områder, til å flytte fra hjemmene sine.

Insentivet for å bryte ut av fattigdom og flykte fra klimakriser her i verden blir definitivt ikke mindre. Det påvirker Norge - og det er noe Norge kan bidra til å gjøre noe med.

Men hva mener NHO om dette? NHO har potensielt sett enorm innflytelse i norsk næringsliv. Med sine 24 000 medlemsbedrifter har de imidlertid en mulighet til å ta samfunnsansvar ikke bare i Norge, men også internasjonalt. 

Jeg skulle gjerne hørt Kristin Skogen Lund si noe mer. Hva gjør NHO for å bidra til å bekjempe fattigdom og effektene av klimaendringene der de rammer som verst? Hva gjør NHO for at kommunene i Norge skal kunne ta i mot flere flyktninger og arbeidsinnvandrere? Og hva gjør NHO for at bedriftene skal kunne ansette dem?

Disse momentene vil også bidra til å skape et vekstkraftig Norge, som er nettopp det NHO er aller mest opptatt av.