*Nettavisen* Nyheter.

All you need is gas!

- var President Barak Obamas hovedbudskap under toppmøtet mellom EU og USA i Brussel i dag. Salg av amerikansk naturgass til Europa vil straffe Russland hardt økonomisk, øke handelen mellom USA og EU og bidra til å få ned utslippene av klimagasser i Europa.

Presidenten i Det europeiske råd, Hermann Van Rumpuy smilte bredt da President Obama uttalte i klare ordelag på pressekonferansen at USA vil selge all den gassen Europa trenger for å erstatte import fra Russland. Eksportlisens for salg av naturgass fra USA har hittil ikke vært mulig. Men krisen i Ukraina har endret det politiske klimaet. ?Men dette kan ikke skje over natten? sa Obama og la til at energisamarbeid vil måtte inngå i den forestående handelsavtalen, kalt TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Se videoblogg her

DG-3BgORfYgTelefonnummeret til EU!

Toppmøtet omtales av eksperter i Brussel som svært viktig, både for EU og USA. For EU betyr det at samarbeidet mellom de 28 landene ikke lenger bare regnes for økonomisk, men at EU nå har posisjonert seg som en sikkerhets- og utenrikspolitisk partner. At Obama kommer til EU for å be om sanksjoner mot Russland og ikke NATO, regnes som et veiskille i etterkrigshistorien. Da har USA lykkes i å samle Europa, noe som har vært målet helt siden Marshall-hjelpen.

Det selebre uttrykket til Henry Kissinger om at han ikke visste hvem han skulle ringe for å snakke med Europa er nå dødt og begravet en gang for alle.

Handels- og investeringspakten: TTIP

Timingen kunne ikke vært bedre for de som håper på en ny og omfattende handels- og investeringsavtale mellom USA og EU. Med en overordnet politisk målsetning om å straffe Russisk økonomi ved å redusere kjøp av russisk gass, har de omfattende og vanskelige forhandlingene fått en ny giv.

USA og EU står for tretti prosent av verdenshandelen og femti prosent av verdens bruttonasjonalprodukt. n avtale mellom disse partene vil dermed få store konsekvenser for verden for øvrig.

Tre deler

TTIP består av tre deler. For det første vil partene gi adgang til hverandres markeder. Det gjelder ikke bare varer og tjenester men også beskyttelse av investeringer og anledning til å jobbe. For det andre vil avtalen komme frem til gjensidig godkjenning av standarder og reguleringer. Her understreket Obama at i hele hans politiske karriere har han kjempet for forbrukerrettigheter og i sin andre presidentperiode står miljø- og klima øverst. Ingen av disse områdene skal lide av TTIP understreket han, noe som gjenstår å se.

Det tredje området er måten avtalen skal håndheves, deri konfliktløsning. Det er her TTIP vil ta over for WTO som den ledende standard for tvisteløsningsmekanisme i verden. Da vil WTO som institusjon svekkes noe som kan være alvorlig for Norge og den nye regjeringen som setter sin lit til et globalt handelssystem.

Konsekvenser for Norge

Lykkes TTIP vil det kunne få store konsekvenser for norsk økonomi fordi vi vil være så godt som nødt til å akseptere og innføre alle innrømmelsene og reformene som EU og USA kommer frem til. Vi vil ha veldig mye å vinne fordi vi har en åpen og eksportrettet økonomi. Og skal EØS-avtalen kunne fungere slik den gjør i dag må Norge bli en del av TTIP-avtalen.

Det er derfor påfallende at regjeringen ikke har forelagt en vurdering av hva TTIP vil si for Norge og hvordan vi kan komme med inngrep i forhandlingsprosessene.

Verden i endring

Neste mandag kommer den kinesiske presidenten til Brussel for å starte forhandlingene om en egen investeringsavtale mellom EU og Kina.

Denne utviklingen danner et bilde av en verden i rask endring. At disse trekkene ikke ble nevnt i Utenriksminister Brendes redegjørelse for Stortinget denne uken er derfor underlig. Det skal bli spennende å se i hvilken grad Europaminister Helgesen drøfter dem i sin redegjørelse for Stortinget i mai.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag