*Nettavisen* Nyheter.

Arbeidsinnvandring redder Norge

Tidligere lederen for Senterungdommen, Sandra Borch, skriver på sin blogg her i Nettavisen at ″Norge er i ferd med å bli Europas trygdekontor.″ Kilden til utspillet er VG-artiklen om at syv tusen arbeidere fra sentral- og østeuropa har søkt om dagpenger i 2012.

Det høres mye ut. Men la oss ta en kikk på noen andre tall.

Europautredningen fra 2012 og FAFOs underliggende studier om ″Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft″, setter Borchs tall i en viktig sammenheng. I rapportene kommer det fram at i 2009 benyttet hele 35 prosent av alle norske bedrifter innen industri, hotell, restaurant, bygg- og anleggsnæringen seg av arbeidskraft fra de ti landene som kom med i EU i 2004. Innenfor verftsindustrien var tallet så høyt som 57 prosent og for næringsmiddelindustrien var tallet 45 prosent mens for hotell og restaurantnæringen var det hele 48 prosent som kom fra de nye EU-landene. (Rapporten kan lastes ned her http://www.fafo.no/pub/rapp/20136/20136.pdf)

Mangel på arbeidskraft

I henhold til FAFO-rapporten oppgir 80 prosent av bedriftene mangel på arbeidskraft som årsak til at de hentet inn folk fra de nye EU-landene.

Kun 3 prosent oppgav at de ansatte øst-europeerne fordi kostnadene var lavere. Norsk industri ansetter så mye som 67 prosent av arbeidskraften fra Øst-Europa på faste vilkår. Dvs at de ikke hyres inn kun for å takle høysesonger. Arbeidsinnvandrere er blitt en integrert del av det norske arbeidsmarkedet og det norske samfunnet.

Vi bør være takknemlige

Hva betyr dette? Jo at norsk økonomi og vi nordmenn bør være takknemlige for at sentral- og østeuropeere vil komme og jobbe hos oss. Vi bør ta vare på dem så godt vi kan. For hva ville konsekvensene være om de ikke kom til Norge?

For det første ville norsk økonomi blitt overopphetet pga av galopperende inflasjon. Årsaken er at mangel på arbeidskraft ville presset lønnsnivået skyhøyt fordi det ville blitt hard konkurranse om å tiltrekke nødvendig arbeidskraft. Deretter ville kostnadsnivået vårt skutt i været og konkurranseevnen dalt. Norges Bank ville måtte sette opp renten for å holde inflasjonen nede. Det ville igjen sendt kroneverdien til vers og gjort norsk industri enda mindre konkurransedyktig. Uten arbeidsinnvandring ville norsk økonomi ligget i ruiner.

Øst-Europa redder velferdsstaten

Vår velferdsstat er finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt på arbeidskraft representerer hovedbolken av statens inntekter. Hele trygdesystemet vårt er finansiert av skatt på arbeid. Slik sett står arbeidsinnvandrere for en vesentlig del av inntektene til staten og betalingen for de velferdsgodene alle som bor i Norge kan ha glede av.

Den norske økonomiske modellen er basert på at velferdsstaten verner de som jobber. Ikke bedriften eller arbeidsplassen. Når bedriftene går dukken, får folk som har mistet jobben trygd mens de leter etter ny jobb. Den trygden har de selv tjent inn ved å betale skatt.

De som deltar i det norske arbeidslivet har alle de samme rettighetene. Enten familien deres bor i Kirkenes, Porsgrunn eller Krakow. Slik bør det også være.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.