*Nettavisen* Nyheter.

EU-skeptikere kan styrke EU!

Europas EU-skeptikere, særlig fra ytre høyre, blir etter alt å dømme den store seierherren i helgens valg på Europaparlamentet. Med et sted mellom 25 og kanskje opp til 30 prosent av representantene vil de kunne danne en egen partigruppe og befeste seg som en toneangivende politisk stemme i parlamentet. Ytre høyre består av forskjellige fraksjoner men har til felles at spiller på fremmedfrykt og vil gjøre alt for å reetablere nasjonale grensekontroller for personer og varer i Europa. De er imot felles regler for subsidier til næringslivet, imot euroen slik at nasjonale valutaer kan konkurrere med hverandre for å vinne konkurransekraft. De vil med andre ord, ha et helt annet Europa enn det EU-samarbeidet har bygget opp over de siste 60 årene.

Mer EU

På den andre siden av det politiske spekter kan vi spore fremgang av venstreradikale partier. De er også delt i sitt syn på EUs rolle og funksjon. Noen, som kommunistene, deler høyreekstremes skeptiske syn på euro-samarbeidet. Mens andre, slik som det greske Syriza, ønsker et tettere EU-samarbeidet områder som skatt, industri og energi og klima. De ønsker også at euroen skal bestå. Mye av denne holdningen ser vi hos De Grønne. Og partigruppen for europeiske liberale partier, som norske Venstre, går ofte inn for et sterkere og tettere EU-samarbeid som løsningen på Europas problemer.

Klare motpoler

Resultatet blir et Europaparlament med sterkere og klarere stemmer på hver ytterkant av det politiske spekteret. Tøffere debatter og vanskligere forhandlinger. Mange vil si det er farlig og synd, fordi det kan svekke Parlamentets evne til utføre rollen som beslutningstaker. Men det kan også føre til noe positivt. For høyrøstede motpoler vil bedre kunne belyse politiske motsetninger og gi rom for ideologiske debatter om grunnleggende veivalg for hva slags Europa vi vil ha.

Nei til teknokratiet

Den svake valgdeltakelsen skyldes i stor grad Europaparlamentets manglende evne til å fremstå som en politisk arena med reelle motsetninger og konflikter. Da den kjente finske parlamentarikeren Heidi Hautala avbrøt sitt mandat i forrige periode klaget hun over parlamentets teknokratiske arbeid, og mente det manglet politikk.

Vibrerende europeisk lovforsamling

De tradisjonelle mainstream partiene, sosialistene og det konservative folkepartiet, vil fortsatt ha et klart flertall sammen. De vil sørge for at parlamentet oppfyller sin rolle som beslutningsorgan. Men et nytt parlamentet som bedre reflektere EU-borgernes politiske landskap vil, enten vi liker det eller ikke, skape større politisk dynamikk. Da kan vi få en vibrerende og spennende politisk arena, slik en europeisk lovforsamling er ment å være.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag