Gå til sidens hovedinnhold

Europaparlamentets maratonuke

EU-samarbeidet fungerer ved at Europakommisjonen legger frem forslag til ny politikk og regelvker, for eksempel i form av direktiver. Disse blir behandlet og vedtatt i Europaparlamentet og i EUs ministerråd, hvor alle medlemslandenes regjeringer sitter.

Parlamentet og Ministerrådet fungerer i dag nesten som Den amerikanske kongressen i dét alle lover skal godkjennes av begge kamre. Og som i USA tar dette lang tid også i EU.

Denne uken diskuterte og forhandlet Europaparlamentets ulike komiteer en rekke saker som skal opp for endelig avgjørelser i plenum før parlamentet oppløses i april 2014. For i måneden etter, 22-25 mai 2014, er det valg på de 752 medlemmene av parlamentet.

Mye av innholdet, detaljene, i politikken som vi her hjemme vil innføre om to-tre år ble derfor diskutert i Brussel i disse dager. I og med at Norge ikke har noen medlemmer av Europaparlamentet, men samtidig er pålagt å ta over lovgivningen gjennom EØS-avtalen, er det viktig å videreformidle denne diskusjonen. I dette korte youtube-innslaget, kalt 'iEU', forteller jeg veldig kort om noen av de viktigste diskusjonene på områdene roaming, migrasjon, togtrafikk og klima. Stikkord denne gangen er at det kan billigere å ringe utlandet fra mobilen, kamp om rettigheter for arbeidssøkende fra andre EU- land, NSB kan få konkurranse på passasjertrafikk, og høyre krav til reduksjon av klimagassutslipp.

7Gj8iYqPozw