*Nettavisen* Nyheter.

Europastudier til besvær

?Det er ikke mange andre områder av norsk demokrati i moderne tid der så mange har visst så lite om så mye som i europapolitikken.? (NOU 2012:2)

På fjorårets siste søndag hadde NRKs populære radio talk-show, Søndagavisa, dedikert hele sendingen til Statoil og Helge Lund. I studio satt også professor ved Universitetet i Oslo, Dag Harald Claes og programleder Eva Nordlund. Spørsmålet var om ikke Statoil burde gjøre som andre petroleumsselskaper; å utvide aktivitetene dvs. produsere energi fra fornybare kilder i tillegg til fossile. Slik vil Statoil kunne bidra til overgangen til fornybarsamfunnet, bekjempe klimaendringer og ikke risikere å forspille selskapets interesser dagen oljealderen tar slutt.

Om Norge og EU

Diskusjonen kom raskt inn på rammevilkårene i Norge og i EU. Om Lund og Norlund var uenige om mye, var de sammen med Claes hjertens enige om at EUs klimapolitikk var feilslått og fullstendig mislykket. Den hadde tvert i mot ført til større utslipp, bl.a. på grunn av økt forbrenning av kull på kontinentet. I stedet for å bytte til norsk gass som lenge har vært Statoils og regjeringens kinderegg-løsning.

Sterke reaksjoner

Programmet vekket reaksjoner. Tidligere statsminister Willochs statssekretær og nåværende næringslivstopp Terje Osmundsen skrev en uvanlig skarp blogg på Klimastiftelsen.no om "Søndagsavisas Statoil-flørt." (http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/sondagsavisas-statoil-flort/)

EUs klima- og energipolitikk

Andre fulgte opp på Twitter og snart ble presset så stort at NRK måtte bite i gresset og invitere Terje Osmundsen og andre påfølgende søndag for å rette opp det feilslåtte bilde av EUs energi- og klimapolitikk. Som Osmundsen påpekte har EUs kvotehandelssystem ikke levet opp til forventningene med hensyn til pris på utslippskvoter, men utslippstaket består og etterleves. Faktisk har EU-samarbeidet i ferd med å overgå målsetningen om 20 prosents reduksjon i klimagassutslipp i 2020 (ift 1990-nivå).

Fornybarsatsingen har vært en ubestridt suksess målt i energiproduksjon og prisfall på solcellepaneler og vindmøller. Noe som nettopp var politikkens klare målsetning. At kostnadene har vært høy var alle klar over og burde ikke komme som en overraskelse. Men det er EUs ambisiøse politikk og juridisk bindende virkemidler som ligger i bunn.

Hva sier denne diskusjonen oss? Mye som jeg ikke skal gå inn på her. Men la meg nevne én ting: Det er tankevekkende at Norges fremste akademiker innenfor statsvitenskap og petroleumspolitikk, Professor Dag Harald Claes, som er en god venn og én jeg har den aller største respekt for, ikke har større innsikt og forståelse for de rammevilkår Norges største energiselskap fungerer under og er avhengig av. At Helge Lund ikke ønsker å forstå dem, fordi de ikke tjener Statoils forretningsinteresser kan jeg imidlertid bedre forstå.

Ingen vet

Under lanseringen av Europautredningen i januar 2012 (NOU2012:2) åpnet lederen av det regjeringsutnevnte forskningsgruppen, Professor Fredrik Sejersted, med å si at selv han, som professor i Europarett på Norges største universitet, ikke hadde anelse om hvor omfattende og dyptgripende Norges avtaler med EU var. Som det står i innledningen:

Få, om noen, kjenner helheten. Også for Utvalget har dette vært en oppdagelsesreise. Selv om hovedlinjene i Norges forhold til EU var kjent på forhånd har arbeidet vært preget av stadige overraskelser over hvor omfattende Norges tilknytning til EU faktisk er, og hvor mange områder av norsk samfunnsliv som direkte eller indirekte er berørt.

Nå vil Professor Dag Harald Claes og ledelsen ved Universitet i Oslo nedlegge Europastudiene. De vil fjerne et lite, men spirende og ambisiøst miljø som forsøker å holde fast ved og utvikle kunnskap og viten om Norges viktigste økonomiske og politiske allierte: EU.

Rop!

Noen bør si høyt og tydelig at en slik avgjørelse vil være til skade for vårt samfunn, våre interesser og vårt demokrati.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.