Gå til sidens hovedinnhold

EUs kamp mot inhuman resirkulering av skip

I fjor omkom femten mennesker, mange av dem barn, på strendene i Bangladesh fordi de plukket fra hverandre gamle skip. Norske og europeiske rederier solgte over trehundrede og femti skip til Bangladesh, India og Pakistan som igjen solgte stålet de små barnehendene rev opp på det internasjonale markedet. Lovlig, villet og ønsket. Vedtatt og bestemt av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO. Tortur og mishandling vil mange kalle det. Men det gjelder ikke alle. Rederier som Grieg-gruppen resirkulerer skip på en forsvarlig måte. Det gjør de fordi de har ansvarsfølelse og samvittighet. Ikke fordi de må. Det fortjener de all mulig heder for. Problemet er at de representerer et miniskult mindretall.

Denne praksisen ønsker EU å gjøre noe med. Europaparlamentets miljøkomité vedtok sågar å etablere et eget fond for å betale for humanitær og miljøforsvalig resirkulerig av skip. Enten det skjer i Europa eller i Asia. De ville simpelthen forby beaching. Desverre, med fattige syv stemmers overvekt stemte Europaparlamentet i dag, 18. april, ned det revolusjonerende lovforslaget.

Enormt lobbypress

Ikke rart det. For forslaget fra Europaparlamentets miljøkomiteens igangsatte en av de mest offensive lobbykampanjer Europa noen gang har sett: Rederier, havner og mange regjeringer kjempet desperat å komme forslaget til livs ? og drev med en form for krisemaksimering vi i miljøbevegelsen kan se langt etter. Brevet fra International Chamber of Shipping, hvor Norges Rederiforbund er en ledende aktør, levnet liten tvil om hvordan skipsfartsnæringen kjemper for at handlingslammete IMO skal fortsatt kunne blokkere alle former for nyskapende initiativ.

Global næring = global handlingslammelse

For skipsfarten er en global næring og trenger derfor et globalt regelverk, fremheves det. Altså IMO: FNs sjøfartsorganisasjons konvensjon. IMO har forhandlet frem en egen konvensjon for resirkulering av skip, den såkalte Hong-Kong konvensjonen. Den vil stramme inn kravene til miljø- og sikkerhet, ja. Men den vil ikke gjøre noe med håndtering av avfall ? den viktigste biten og den vil heller ikke tre i kraft før om ti år ? pga helt utdatert internasjonal lovgivingsmekanismer. For IMO drives av de store skipsfartsnasjonene Bahamas, Panama, Liberia, Kina og Russland, fordi stemmevekten er distribuert iht størrelsen på flåten. Det er land med minimal kapasitet til effektiv håndheving av regelverket og langt mindre motivert til å fremme menneskerettigheter, miljørettigheter og beskyttelse av barn og arbeidere.

Europa i endring

Men Europa er i endring. Beskyttelse av arbeidere, miljø og klima er langt viktigere for de fleste europeiske land enn å opprettholde to hundre års britisk prinsipp om flaggstatens suverenitet hvor som helst på kloden. Europa er gått fra flaggstat til kyststat.

Dagens avstemning i Europaparlamentet har allikevel styrket IMO-konvensjonen på flere områder fordi EU har strammet den inn på flere områder. Men det gjelder kun for skip under EU/EØS-flagg. Dermed oppstår det insentiv for norske og europeiske rederier å flagge ut skip til åpne registre utenfor EU/EØS ? frem til IMO-konvensjonen trår i kraft en gang i neste tiår.

Skatt eller forsvarlig resirkulering

For å nyte godt av tonnasjeskatt, dvs fritak fra bedriftsbeskatning, må rederier vise at de oppfyller internasjonale krav til miljø og sikkerhet. De må også øke rekruttering av europeiske sjøfolk og kunne påvise at ringvirkningseffekten for tilstøtende næringer er reell. Slik skattefritak omfattes av EUs regler for statsstøtte som behandles i disse dager av Europakommisjonen. Ved å innføre krav om at skip eiet og drevet av rederier basert i EU/EØS-regionen må forholde seg til det nye regelverket for resirkulering av skip vil EU knytte skattefrihet til resirkulering. Ikke dumt. Og antakelig veldig effektivt. Men motstanden vil bli stor. Garantert. Men rederier i Europa bør forberede seg på at fornuften og de godes krefter snart vil seire.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai