Gå til sidens hovedinnhold

EUs toppmøte: Det du ikke får se på Dagsrevyen

I dag og i morgen møtes EU-landenes statssjefer for siste gang i 2013. Bankunion og forsvarssamarbeid står på dagsorden.

I denne videoen forklarer jeg bakgrunnen for diskusjonen og beskriver noen av de vanskelige spørsmålene stats- og regjeringssjefene skal drøfte.

wbHuJ39OPYY
Bankunionen: Skattebetalerne skal ikke lenger ta regningen

Bankunionen er EU-samarbeidet siste tiltak for å sikre stabilitet på finansmarkedet og i økonomien. Det er nå fem år siden finanskrisen brøt lø og EU har siden det fått på plass fire omfattende tiltak:

  • Krisefondet som satte kapital til disposisjon for land uten stand til å betjene gjeld overfor de bankene.
  • Grunnlovsendring som vil sette en nedre grense for landenes gjeldsbyrde.
  • Regulering av finansmarkedet for å redusere spekulering, skille mellom forskjellige tjenesteområder som investering, forsikring og utlånsvirksomhet.
  • Bankunion med et eget redningsfond gjør de store bankene uavhengig av vertslandets økonomiske situasjon. Dermed sendes ikke regningen videre til skattebetalerene. Egne regler for når en bank skal reddes fra konkurs innføres.

Med disse tiltakene håper land som Tyskland at det ikke skal bli nødvending å innføre tiltak for å overføring av gjeld landene i mellom. Om det er riktig vil tiden vise. Det vil helt sikkert bli gjenstand for debatt i 2014.

Forsvar: EU + NATO = sant?

EU-samarbeidets forsvars- og sikkerhetspolitikk er fortsatt i støpeskjeen. Men nå som USAs fokus i økende grad retter seg mot andre områder i verden, må europeerne gjøre mer av jobben selv. Dette har vært amerikanerens intensjon helt fra de befridde Europa fra overmaktene i både første og andre verdenskrig.

I Nato vil amerikansk gradvis tilbaketrekning etterlate et tomrom. Dette forbereder EU-samarbeidet seg på å fylle. Men EU-landene bruker langt mindre penger på forsvar enn USA, faktisk godt under halvparten. Skal EU-landene fylle USAs posisjon må de derfor samarbeide mye tettere. Det gjelder ikke bare politisk, men operasjonelt, institusjonelt og økonomisk. Man ser konturene av et forsvarspolitisk samarbeid i EU som gradvis vil ta over NATOs rolle. De over tretti sivile og militære EU-ledete aksjonene utenfor EU-området over de siste årene har vist at dette ikke er lett, men mulig.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien