Gå til sidens hovedinnhold

Grunnloven: Suverenitet i 2014 betyr å dele - ikke dvele

Feiringen av grunnlovens to hundreårs-jubileum gir grunn til refleksjon. Den har utvilsomt tjent oss vel, slik Kongen la vekt på i sin nyttårstale. Vi kan være stolte av at den var moderne i sin tid, basert på og inspirert av utviklingen rundt oss. Men i dag er deler av den forbigått av utviklingen landene rundt oss har stått for.

Suverenitetsprinsippet er ett område. Paragraf 93 tillater Stortinget å overføre suverenitet til utenlandske organer på avgrensede områder. To hundre år senere har ordene 'overføre suverenitet' annen betydning enn da Grunnloven ble nedfelt.

I dagens virkelighet bør vi heller begynne å snakke å dele suverenitet. Det er dette EU-samarbeidet nå gjør på områder som ikke lenger kan reguleres, kontrolleres eller temmes av ett land alene. Det er årsaken til at man har å gå sammen om å etablere felles myndigheter for å kunne takle felles utfordringer.

Se bare på luftfarten hvor EU-samarbeidet har tatt over det tidligere pan-Europeisk organet Joint Aviation Authority og dannet European Aviation Safety Authority, EASA. Dette organet har fått myndighet til å definere sikkerhetsbestemmelser, inspisere og sjekke luftfartsselskaper og myndigheter for å påse at gjeldene regler håndheves. Det har også myndighet til å bøtelegge flyselskaper som ikke følger reglene, og svarteliste de som er farlige. Rettigheter kun Norges lover hadde.

Etter årelang tautrekning landet den forrige regjeringen på at Norge kunne delta i EASA uten å gå til Stortinget for å be om tre fjerdedels flertall med to tredjedeler av representantene tilstede. Selv om vi ikke har stemmerett i det nye tilsynet. Slik unngikk den å formidle til folk utviklingen rundt oss. Det ble i stedet gjort i form av en hemmeligholdt intens debatt rundt regjeringsbordet.

Jeg har ofte tatt til orde for å den nye regjeringen bør endre sitt syn på grunnloven for ikke å stikke kjepper i hjulene for Norges deltakelse i viktige nye EU-organene på områder som finans, energi og telekom. Men jeg har tatt grundig feil. Ved å være tro mot 1814-forståelsen vil Regjeringen måtte gå den lange veien til Stortinget, med all den saksbehandling, offentlig debatt og diskusjon det vil medføre. Vi vil kunne få en bred debatt om betydning og forståelse av suverenitetsbegrepet anno 2014. Og en folkelig forankring som kan slå fast at paragraf 93 er gått ut på dato.