*Nettavisen* Nyheter.

Har Europaparlamentet makt?

I morgen stemmer briter og nederlendere på Europaparlamentet som første av 28 land. De aller fleste andre stemmer søndag. Ett av hovedbudskapene i valgkampen har vært å forklare velgerne hvilen rolle Europaparlamentet spiller. Har de noen betydning? Gjør de noen forskjell? Folk vil rett og slett vite om det er noe vits i å gå til urnene for å gjøre sin europeiske borgerplikt.

Klikk på bildet for å forstørre.

 Svaret er som følger:

Europaparlamentet fungerer i stor grad akkurat som vårt eget Storting. Et lovforslag presenteres av regjeringen og blir sendt til en komité for behandling. Der velges det en saksordfører som sørger for å innhente synspunkter fra komiteens medlemmer.

Komiteen avholder høringer og diskusjoner før saksordføreren legger frem en rapport med endringer av Kommisjonens opprinnelige forslag til avstemning. Her foregår det politiske alliansespillet mellom partigruppene. Det må understrekes at forhandlingen ikke foregår mellom landenes representanter, men mellom partigruppene.

Deretter sendes rapporten til plenumsmøte hvor forslagene til endring av Kommisjonens opprinnelige tekst stemmes over av alle de 751 medlemmene. Et enkelt flertall med 376 er tilstrekkelig for å vedta parlamentets forslag.

Forskjellig fra Stortinget

Den store forskjellen mellom Europaparlamentet og nasjonale lovforsamlinger er at representantene i EUs folkevalgte beslutningsorgan ikke selv kan fremme egne lovforslag. Det er forbeholdt Kommisjonen. Ikke en gang medlemslandene kan formelt presentere lovforslag. Men både Ministerrådet og Parlamentet kan vedta politiske resolusjoner som bidrar til å sette saker på Kommisjonens politiske dagsorden. Årsaken er at forslagsrett ville gjøre parlamentet og hele EUs beslutningsprosess inneffiktiv og til slutt irrelevant. Her ligger det viktig element av demokratisk underskudd, om vi sammenligner med USA og f.eks. India.

Etter første behandlingen sender Europaparlamentet lovforslaget over til behandling i EUs ministerråd, hvor alle medlemslandene sender representanter fra deres regjeringer. Er ikke medlemslandene enige sender de teksten tilbake til parlamentet. Deretter vil Kommisjonen innkalle til en trilog-gruppe, hvor man forsøker å meisle ut kompromisser begge parter kan akseptere. Hele denne prossessen kan ta fra atten til trettiseks måneder.

Åpent

Den siste forhandlingsrunden holdes bak lukkede dører. Ellers er alle møter i Europaparlamentet åpne. Selv har jeg adgangskort og kan gå fritt inn alene og sette meg ned i så godt som alle møter.

Ved folkeavstemmingen om norsk EU-medlemskap i 1994, hadde Europaparlamentet knapt noen makt. I dag har den lik makt og innflytelse som medlemslandenes regjeringer, med unntak av skatt-, trygd-, forsvars- og utenrikspolitikk.

Viktig politisk arena

Europaparlamentet er sin rolle svært bevisst. De kastet Santer-kommisjonen i 1999 og har siden tvunget flere medlemsland til å bytte ut kandidater til kommissærer. Parlamentet har fått gjennomslag for mange viktige saker hvor EU-landene har forsøkt å holde igjen, slik som utvidet foreldrepermisjon, beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter og reduksjon av klimagassutslipp.

I dag er Europaparlamentet Europas og en av verdens aller viktigste politiske arenaer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.