RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Per Gunnar Dahl
Sist oppdatert:

Våg å være en festbrems!

Ungdom har større risiko for å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet. Grensene blir enda mer uklare når det er alkohol med i bildet. Det må vi tørre å snakke om.

Vi må tørre å snakke med ungdom om alkohol. 
Vi må tørre å snakke med ungdom om alkohol.  (Shutterstock)

En av de første gratulasjoner jeg mottok i jobben som ny generalsekretær i Actis var "gratulerer med jobb som hele Norges festbrems." Actis har en pådriverrolle for å redusere skadene av alkohol, narkotika og spill. Formålet vårt er å forebygge skader, uønskede hendelser og redde liv. 

En vanlig misforståelse er at Actis vil festen til livs - og det er her mange tar feil. Vår oppgave er å se til at festen blir ålreit for alle, også for de som velger å ikke drikke. 

Spesielt er dette viktig nå i disse Metoo-tider. Kampanjen har rullet og gått i flere måneder. Eksemplene på uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering er mange, og fra svært forskjellige bransjer og miljøer. Én ting har de til felles: Alkohol.  Svært ofte er det også snakk om en skjev maktbalanse og store aldersforskjeller.

I kjølvannet av avsløringene endrer stadig flere sin praksis knyttet til alkoholhåndtering. Flere partier har bestemt at de skal slutte å spandere alkohol på partitilstelninger. Nylig signerte 188 ungdomspolitikere et opprop der de krever en økt bevissthet om alkohol og festkultur i alle partier. Moss kommune er blant de seneste eksemplene. De har nettopp bestemt at ingen skal drikke for kommunens regning – med ett unntak: Kongen.

Det er grunn til å berømme disse avgjørelsene. Alkohol kan bidra til at grensene for seksuelt samtykke blir uklare, både hos unge og voksne. Når voksne sliter med å forholde seg til andres grenser, kan vi ikke forvente at unge med mindre livserfaring og lite erfaring med alkohol skal klare det bedre.

Ungdom har større risiko for å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet og havne i situasjoner der samtykke til sex er uklart. Nær halvparten – 45 prosent – av jenter mellom 15 og 20 år har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med jevnaldrendes drikking, ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Actis i 2017. Og nesten fire av ti, 36 prosent, av jentene svarte at de hadde følt seg utrygge i forbindelse med jevnaldrendes drikking. Dette er alvorlig.

NRK har også gjennomført en undersøkelse om ungdom og uønskede seksuelle opplevelser: Én av fem unge mellom 17 og 24 år har hatt sex uten å ønske det. 37 prosent av disse var påvirket av alkohol eller annen rus, og i de fleste hadde de sex med en venn eller bekjent.

I 2015 var andelen festrelaterte voldtekter rundt 40 prosent av alle anmeldte voldtekter. Denne andelen har vært relativt stabil i flere år. Festrelaterte voldtekter er voldtekter som skjer i forbindelse med fest eller uteliv. Disse kjennetegnes ved at både overgriper og offer har drukket betydelige mengder alkohol, og overgrepene skjer etter at det er etablert en viss kontakt. Både overgriper og offer er ofte unge.

Til sammenligning var 9 prosent av voldtektene i 2015 overfallsvoldtekter. Mange av anmeldelsene av de festrelaterte voldtektene forteller om situasjoner hvor unge jenters første møte med alkohol har gjort dem ekstra sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep, ifølge Kripos.

Og her er det grunn til å være klinkende klar: Personer som blitt utsatt for overgrep etter å selv ha drukket alkohol er helt uten skyld i overgrepet. Det ansvaret hviler alene på overgriperen. Det å ha drukket alkohol fritar ikke for skyld, hverken juridisk eller moralsk.

På mange måter berører Metoo-kampanjen et dobbelt tabu: Alkohol og seksuell omgang. Samtidig åpner den et rom å diskutere alkohol, grenser og samtykke på en annen måte. Det momentet må vi ikke miste. 

Ofte blir det lite eller ingenting ut av temaer som får stor medieoppmerksomhet. Men kanskje er det et håp om at denne kampanjen er annerledes og at den faktisk resulterer i varig endring. Da trenger vi at politikere, skole, politi, helsevesen og ikke minst du og jeg ikke slipper taket.

Vi må begrense ungdoms tilgang på alkohol. Foreldre, skole og skolehelsetjenesten må spille på lag. Rusundervisningen må bli bedre. Det samme må seksualundervisningen. 

Vi må slutte å være redde for å diskutere alkohol. Og flere må tørre å være festbrems.