Det som kanskje vil overraske noen er at det er elbilforeningen selv som har foreslått den nye avgiften for lading av elbiler.

De nye prisene blir i følge Dagsavisen:

Normallading, altså 3,6 kW, skal koste 10 kroner timen på dagtid, og 5 kroner timen på kveld og natt.

Semi-hurtiglading, mellom 7,2 og 22 kW, skal koste 15 kroner på dag, og 5 på kveld og natt.

For normallading, som er det nesten alle ladepunktene i dag kan tilby, vil det gi en pris per kilowatt på 2,8 kroner.

Til sammenligning: Hos private Grønn Kontakt koster hurtiglading 2,50 kr per minutt, som gir en pris per kilowatt på 3 kroner. Dermed blir prisen nesten den samme, selv om hurtigladeren lader omtrent fjorten ganger raskere, opplyser Dagsavisen.

I samme avis skriver de at det blir strammet inn på hvor lenge bilen kan lade til maks fire timer på dagtid.

Ifølge Elbilforeningen så ønsker de den nye avgiften fordi det vil gi mindre press på ladestasjonene.

Men mange kan nok synes at elbilforeningen angriper problemet i feil ende. Vi vet alle at elbilsalget i Norge har tatt av de siste årene, samtidig så er det nesten ikke bygget ut offentlige lasestasjoner. Hvorfor er det ikke bygget flere ladestasjoner parallelt med det økte elbilslaget? Det er her kjernen til problemet er og bør rettes opp i.

Dessuten finnes det allerede restriksjoner på hvor lenge man kan stå å lade via skilting, der man får bøter om tiden overskrides, og derfor blir dette bare en utgift for de som må lade. Man kunne for eksempel foreslått å satt ned tillat ladetid fra 24 timer til 12 så ville det hjulpet betraktelig på kapasiteten.

Men dessverre har elbilforeningen i stedt fått innvilget en ny avgift. Det hadde vært betydelig smartere å faktisk fått på plass stasjoner så folk kunne fått ladet uten å kjøre rundt for å lete i lang tid. Det trengs altså flere lasestasjoner og ikke ekstra avgifter på elbilhold. Faktisk er det slik at en avgift på elbillading på offentlige plasser kan bli nesten like dyrt som å lade på hurtigladere, og da er man ikke langt unna dristoffkostnadene som en diesel- og bensinbil har. At dette vil bremse elbilsalget betydelig er nok en nøktern spådom, og det er nesten umulig å begripe hva elbilforheningen har tenkt seg meg et slikt forslag. De må jo forstå at økte avgifter vil bremse elbilsalget betraktelig, se bare på Danmark og Nederland.

En annen grunn som også gjør at denne avgiften er lite gjennomtenkt, er at de med dårlig råd vil slite med å beholde elbilen sin. Det vil bety at de med en god inntekt, som eier Tesla til én million, kan stå på lading uten å tenke på lommeboken fordi de har penger nok, mens de som har en lavinntekt og kanskje i utgangspunktet ikke hadde råd til bil, nå må si fra seg sin billige elbil da kostnadene til drift blir for høye.

Som om ikke det var nok så blir det også i år innført betaling for å kjøre elbiler gjennom alle bomstasjonene i Oslo i år. Fritaket for elbiler opphører samtidig som antall bomstasjoner øker kraftig neste år. Begge deler er en del av Oslopakke 3-forliket og begrunnet som et ønske om å spre bompengebelastningen på flere. I 2020 vil det koste 45 kroner om dagen å kjøre inn til Oslo fra Bærum, i år vil kostnaden bli kr 30. Det betyr en kraftig økning av elbilavgifter i Oslo, men også i landet for øvrig der man også må regne med økte avgifter.

Jeg forstår rettferdighetsprinsippet med at elbileiere skal betale som alle andre. Men samtidig er ikke en elbil like praktisk å eie som en bil som går på bensin eller diesel. Man fyller ikke tanken på en elbil på få sekunder, og man opplever ikke å stå i ladekø med en vanlig bil. Med en bil på fossilt brennstoff kan man parkere der man bor, mens man med elbil må kjøre rundt for å finne plass for så å ta fatt på turen hjem, som kan være langt unna, vel å merke om du bor i blokk og er avhengig av offentlig ladestasjon. Og også her har de med eget hus og god inntekt fordeler som andre ikke har med å kunne lade hjemme til en rimelig penge. Elbiler ser ut til å bli en rikmannsfarkost, og samtidig vet vi av erfaringer fra andre land at elbilsalget har fått bråstopp med innføring av restriksjoner og økte avgifter.

Man må også tenke på at elbiler ble innført med en rekke fordeler som skulle veie opp for ulempene med å eie elbil, og som skulle gi oss et bedre miljø. Nå blir disse fordelene snart spist opp, og derfor tror jeg vi får et ganske så snarlig bråstopp i elbilslaget i løpet dette året. For mange blir det rett og slett ikke attraktivt nok å eie en elbil da ulempene overskrider fordelene. Det er selvfølgelig synd fordi det er miljøet og altså vi innbyggere som taper på dette i form av dårligere luft og mer variert klima, men penger i statskassen er tydeligvis viktigere en miljøet.

Les også: Uklokt med flere elbilavgifter

- 1. mars 2019 øker antall bomstasjoner i Oslo fra 29 til hinsidige 83 stk.

- Det blir satt opp bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum i en årrekke.

- Det blir nye bommer på innsiden av dagens bomring, men har du passert en bom lenger ut i løpet av den siste timen, slipper du å betale i disse.

- For elbiler blir taksten per passering fem kroner utenom rushtid og ti kroner i rushtiden.

- Elbilister fra Akershus som må gjennom to bommer både i morgen- og ettermiddagsrushet må betale 30 kroner til sammen.

- 1. mars 2020 skrus elbil-taksten opp ytterligere.

- For elbiler blir taksten pr. passering da ti kroner utenom rushtid og 15 kroner i rush.

- Elbilister fra Akershus som må gjennom to bommer både i morgen- og ettermiddagsrushet må betale 45 kroner til sammen. Kilde NRK