Ingenting er mer prisverdig enn at Elbilforeningen er villig til å ta en diskusjon rundt innføringen av ladeavgift i Oslo, men det ser ut som elbilforeningens generlsekretær, Christina Bu i sitt innlegg til Nettavisen, helt overser hva som er kjernen i saken, og den er at en ny elbilavgift er på plass etter forslag fra Elbilforeningen. Den nye avgiften skal iversettes allerede i år.

Med de erfaringer vi har fra andre land i Europa så kan vi med ganske stor grad av sikkerhet anta at dette vil bidra til å hemme elbilutviklingen i Norge.

Elbilforeningen, ønsker altså å diskutere nyansene i kostnadene, (Tallene fra Dagsavisen) i stedet for å føre diskusjonen der den bør ligge; at en ny elbilavgift kommer på plass i løpet av året, noe som gir økte omkostninger for brukerne. I tilegg vil det altså innføres bompenger på elbiler i år. Det betyr hele to nye avgifter i 2019, med varslede økende bomsatser for elbiler fremover i årene som kommer. Det er tross alt totalen av avgiftene og kostnadene i tilegg til infrastrukturen som blir avgjørende for elbilutviklingen fremover.

Alle vi som har levd enn stund, vet også at en ny avgift kan og vil bli økt med tiden. Lager man en infrastruktur der man tar en avgift fra billistene, så vet vi hva fremtiden vil bringe; økning av avgiften. Samtidig er den nye ladeavgiften som lanseres i år av såpass økonomisk betydning, at det blir lettere å velge en bil med en annet drivstoff enn en med strøm. Derfor er det oppsiktsvekkende at Elbilforeningens ikke ser at en ny avgift vil være skadelidende for elbilutviklingen, ikke minst fordi en elbil på langt nær er så praktisk som mange kanskje i utgangspunktet hadde trodd. Jeg har selv byttet bort elbilen min da kort rekevidde og mangel på ladestasjoner var økende. Flere jeg kjenner har byttet tilbake til diesel- og bensinbil fordi elbiler ikke er praktiske nok, tenkt deg tre unger og bilen full av varer, så skal du kjøre rundt å finne ladeplass og når det er gjort skal du frakte varer og barna flere kvartaler i både regn og snø før du er hjemme. Dette berører hverdagen til folk.

På flere elbilforumer skrives det at salg av brukte elbiler er blitt merkbart vanskeligere enn bare for noen måneder siden. Så kan man spørre seg, skyldes dette den varslede økningen av avgifter eller andre problemer som ladekøer og mangel på ladepunkter? Det vil bare fremtiden vise, men jeg tror det er en kombinasjon av disse.

På TV2 Nyhetskanalen i går så snakket de om en ny tilstandsrapport som er levert av en rekke klimaforskere, der de detaljert forklarer hvilken kritisk tilstand planeten vår befinner seg i. Ifølge rapporten haster det med tiltak for å bedre klimaet i verden. Mange snakker om kloden vår som om den stod i brann. Jeg kan ikke se at økte elbilavgifter skal bedre klimaproblematikken, heller tvert i mot. Om man virkelig ønsker en revolusjon med tanke på et bedre klima her i landet så hadde man gitt elbilene enda flere fordeler enn de man faktisk har i dag, noe jeg også har tatt til ordet for også tidligere. Men selv om elbilen vil lette utslippene i nærmiljøet så er det også et faktum at det store klimaproblemet ligger langt utenfor våre grenser, det bør politikerne gjøre noe med. Det hjelper jordkloden lite at alle nordmenn kjører elbil om alle andre i verden blåser i klimaet.

Elbilforeningen bruker altså etter min mening feil medisin når de foreslår en ladeavgift. I stedet burde prioriteringene vært å øke gratis ladeplasser i Oslo og i landet forøvrig. Og man kan fint regulere hvor lenge man har lov til å lade via skilting. En avgift i tilegg blir som smør på flesk. Infrastrukturen burde vi alle betale for over skatteseddelen, og det er en smal pris å betale om vi alle deler på det. Ren luft vil gagne oss alle. Dessuten er det en uting med alle særavgiftene.

Vi vet samtidig at utbygging av de offentlige ladepunktene i Oslo nærmest har vært fraværende de siste årene om man sammenligner med utbyggingen av private elbilaktørene og det økende elbilsalget. Resultatet er nå at de med eget hus, god økonomi og med mulighet for hjemmelading, fortsatt kan kjøre elbil i kollektivfeltene i sin dyre Tesla, mens andre som bor i leiligheter eller av andre årsaker ikke kan lade privat kanskje må droppe elbilen helt. Dette fordi infrastrukturen ikke er på plass og at prisen for å eie elbil er økende.

Når det er nevnt så er det strålende at Elbilforeningen er til og man får bare håpe de retter fokuset der det bør være, å minske utgiftene for å eie elbiler, samt gjøre det enklere å eie elbil. En annen mulig løsning kunne vært at elbil-bilister betaler beboerparkering som alle andre, men fortsatt kan lade uten en ekstra parkeringsavgift på disse plassene. Skilting vil uansett regulere tiden man kan lade.

Å øke avgiftene på elbiler i det kritiske voksestadiet elbilen befinner seg i nå, tror jeg er et realt skivebom. Husk at antallet elbiler på veiene fortsatt er marginale sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Dessuten er det såpass mange krefter som ønsker seg langt høyere elbilavgifter enn det som kommer nå i år. Disse kreftene burde Elbilforeningen vært en klar motvekt til, og ikke en pådriver for.

Jeg skal innrømme at jeg liker elbilen, stillheten, selve teknikken og det meste rundt det, at den gir et bedre lokalmiljø har også stor betydning. Likevel er jeg for lengst tvunget til å velge noe annet, først og fremst fordi infrastrukturen ikke følger takten med elbilutviklingen, men etter hvert så blir det også et økonomisk spørsmål.

Det presiseres at regnestykkene og andre faktaopplysninger som er presentert i saken jeg skrev, har konkrete kildehenvisninger til Elbilforeningen selv, NRK samt Dagsavisen.