Vil du eie en del av fremtidens Norge?

 Tenk om du kunne eie en del av fremtidens næringsliv. Om du kunne være med å bygge Norges fremtid uten å selv bli gründer. Om du kunne bli investor i en rekke start-ups på en enkel måte. Dette var en av mange ting jeg diskuterte med DNB's Rune Bjerke idag.

Det startet med en tweet i september en gang. Jeg hadde ingen forventninger om at mitt forslag om kaffe skulle bli fulgt opp, men i forrige uke fikk jeg følgende melding gjennom Facebooksiden min:

Hei Silje Vallestad. Jeg heter Birgithe Thamdrup og er PA til Rune Bjerke i DNB. Prøver å finne en egnet måte å komme i kontakt med deg på, ref kaffe-tweet'n deres. Rune skal til Bergen 3/11,- er du i Bergen da og har du tid til en kaffe i 10 tiden? Hører fra deg, takk! Mvh Birgithe

Imponert! Alle toppledere der ute - dette er et eksempel til etterfølgelse! Gründere bygger fremtidens Norge, og det etablerte næringslivet gjør klokt i å følge oss med interesse og dialog. En kaffe kan fort bli starten på noe mer. Kanskje er denne det?

Selv om mye har skjedd på gründerfronten siden jeg etablerte mitt første selskap i 2007 da folk sa "gründer-hva-for-noe?", er Norge fortsatt et umodent gründerland og store kulturendringer må til. Bare det å satse som gründer er et oppgjør med janteloven - du kan ikke gründe noe uten å fjerne ordet ikke fra alle de 10 budene i Janteloven - og for at gründerskap skal blomstre må man ha tilgang på kapital, et gründervennlig lovverk, og etablere en can-do attitude der folk applauderes både når de reiser seg, faller og setter seg på hesten igjen. Slik jeg ser det er det største hinderet i Norge idag nettopp kulturen, men hva skal til for å endre den?

Her er det ikke et svar men mange. Et virkemiddel som jeg synes er spennende er et norsk investeringsfond for folk flest der man kan investere i start-ups. I Silicon Valley er alle gründere, jobber i gründerselskaper, investerer i dem eller er kunder. Gjerne alt på en gang. Dette bygger gründerkulturen. Når du kjører fra Palo Alto til San Francisco er det ikke Coca Cola reklamer du ser langs veien, men store skilt som oppfordrer deg til å investere, informerer deg om nye tjenester og om løsninger som gjør det enklere å gründe. Innovasjon og start-ups er allemannseie.

Kan vi få til det her hjemme?

Norge blir aldri Silicon Valley, men mye kan gjøres for å gjøre innovasjon til en nasjonalidrett. Jeg har en idé som jeg presenterte for Rune Bjerke idag: Et start-up fond der du, jeg, naboen, hjørnestensbedrifter og alle andre kan være eiere og investere i norske start-ups. Høyrisiko ja, men gøyere enn å spille lotto og definitivt bedre for norsk næringsliv.

Jeg ser for meg følgende:

  • 40% av fondet investeres i andre profesjonelle venture fond; Alliance Ventures, Viking Ventures, Northzone etc. På den måten er man med på deres investeringer og tar del i deres profesjonelle vurderinger og profesjonelle forvaltning.
  • 40% investeres direkte i start-ups av et nedsatt utvalg bestående av erfarne gründere, næringslivsledere og forvaltere. For å gi råd til disse vil jeg også opprette et Advisory Board med noen av investorene i fondet der helt vanlige folk får være med.
  • 20% investeres i startups i Silicon Valley slik at Nordmenn flest kan ta (eieran)del i den utviklingen som skjer der.

Folk og selskap kan investere så lite som 5000 kroner eller så mye som de vil.

Det er noen forutsetninger for at dette vil fungere:

  • Alle må gjøres tydelig klare over at det er betydelig risiko og at de kan tape alt, men de får en mulighet til å være med å eie og bygge fremtidens Norge.
  • Selskapene i porteføljen må følges opp på en profesjonell måte. Her må man knytte til seg dyktige mennesker som har erfaring og kan åpne dører.
  • Investorene (jeg, du, naboen osv) må få oppdateringer om porteføljen vår regelmessig. Vi vil lære om selskapene og gis mulighet til å enkelt kunne hjelpe til med å markedsføre dem gjennom tweets, Facebook osv. Vi må føle at vi eier for kun da vil vi ta eierskap.

Jeg tror et et slikt fond er en stor mulighet for DNB (eller et annet selskap som velger å ta eierskap) til å sette seg selv på kartet som aktiv bidragsyter i å bygge fremtidens Norge. Ved å la alle bli investorer og delta i å bygge Norge, kan Ola og Kari Nordmann også få eierskap i den innovasjonen som skjer. Tenk deg hvilke heiagjenger som skapes da og den enorme muligheten til gratis markedsføring som selskapene i porteføljen får.

Jeg tror på dette. Gjør du?

 Billboards fra Silicon Valley beskriver kulturen godt:

 

 

 

  


 
  Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.