*Nettavisen* Nyheter.

Fedmekrisen kan bli større enn oljekrisen

Foto: hartphotography1 (Getty Images/iStockphoto)

Tjukke amerkanere

Vi lo foraktelig av de tjukke amerikanerne før i tiden. Ferierende nordmenn som hadde vært i USA snakket ikke om Disneyland, Central Park eller Muscle beach når de kom hjem. Forferdelsen og de sensasjonelle observasjonene over alle de enormt tjukke amerikanerne var mye mer interessant samtaleemne over middagsbordet med venner.

"Dommedagsprofetene" i Norge sa; "Bare vent, vi ligger 10-20 år bak USA. Snart kommer fedmen og tar oss nordmenn også."

De fikk dessverre så alt for rett!

Inaktivitet er hovedgrunn til fedme

I USA er 2 av 3 overvektige i følge artikkel i DN og skyldes i stor grad inaktivitet, selvfølgelig i kombinasjon med feil kosthold. I Norge følger vi raskt etter. I Norge er 50% overvektige i følge den internasjonale undersøkelsen gjengitt i tidsskriftet The Lancet og artikkel i DN

Helsedirektoratet sin rapport om barn og unges aktivitetsnivå, viser at for 9 åringer er det bare 9% av guttene og 25% av jentene som beveger seg mindre enn 60 minutter pr dag som er en minimumsanbefaling.

For 15 åringer har den inaktive gruppen, som er aktive i mindre enn 60 minutter, økt til ca. 50% for begge kjønn

Helsedirektoratet sier i sin rapport som ble sluppet 1 september at 70% av unge voksne beveger seg mindre enn minimumsanbefalingen om 30 minutters fysisk aktivitet pr. dag. Merk at for denne gruppen er anbefalingen fra Helsedirektoratet redusert til 30 minutter. Hva om det hadde vært 60 minutter for voksne også?

Problemene starter allerede i barne og ungdomsårene og forsterkes jo eldre vi blir.

Verden er i en radikal endring

Inaktivitet er den store stygge ulven i dagens samfunn.

Inaktiviteten forsterkes av foreldre som bare blir dårligere og dårligere forbilder samt stillesitting foran PC, nettbredd, laptop og mobil.

Sikkerhetshensyn gjør at de unge ikke får lov å sykle til skolen. De må kjøres.

Skoene har redusert antall gymtimer.

Det er ikke nødvendig å gå på posten for å poste brev lenger. E-mail løser det

Det er ikke nødvendig å handle i butikken, maten blir levert på døren

Det er ikke nødvendig å sykle til jobben, "alle" over 16 i familien har motorisert kjøretøy som bil eller moped.

Det er ikke nødvendig å gå bort til vennen eller venninnen borti gata, sosialt liv kan leves fra sengen gjennom sosiale medier

Gressklipperen har blitt en robot.

Det virker som om utvikling og fremskritt ikke har noe med "skritt" og "bevegelse" å gjøre i det hele tatt.

Fremskritt har ingenting med bevegelse å gjøre.

Det sosiale livet flytter seg fra den virkelige verden til den virtuelle verden.

Fedmekrisen kan bli større enn oljekrisen og pensjonskrisen til sammen!

Kanskje det er litt overdrevet, men kostnadene ved fedmekrisen kan bli astronomiske. Hvis ikke norske myndigheter gjør radikale grep IDAG, vil følgekostnadene av ett fettberg i Norge kunne bli katastrofale og komme på toppen av de allerede varslede olje- og pensjonskrisene.

Følgekostnadene av ett fettberg i Norge kan bli katastrofale

Kostnadene for samfunnet forøvrig er økende og mye større enn man ved første øyekast tror.

Kostnaden som er direkte knyttet til fedme og somatiske sykdommer er sterkt økende, men en mye større kostnad er kostnadene knyttet til sykefravær som følge av fedme og overvekt. Det er en kraftig vekst i diabetes 2, og mest skremmende er det at unge får denne "gammemanns- sykdommen".

En stor konsekvens av fedmeepedemien er at et hardt presset helsevesen må bruke en stor del av ressursene på fedme som er en livsstilssykdom, fremfor å styrke bl.a. kreftbehandling og forskning etc.

Det som ikke er opplagt, men likevel en konsekvens, kommer likevel som en overraskelse på mange.

I USA har man, i følge DN regnet at bensinforbruket for bilbruk har økt med 3,78 milliarder liter som følge av vektøkningen (fedme) de siste årene. Det utgjør et ekstrautslipp på 10 milliarder tonn CO2. I flybransjen har de regnet ut at overvektige passasjerer koster 275 millioner USD årlig for 1323 millioner flere liter med flybensin, som igjen har økt CO2 utslippet med 3,8 millioner tonn.

Sist men ikke minst, I USA kommer det signaler om at forventet gjennomsnitts levealder vil gå ned som følge av fedmen i årene fremover. Dette vil skje i Norge også, hvis ikke politikerne reagerer.

Angst og depresjon

Ikke nok med det, undersøkelser viser at angst og depresjon kan gi grunnlag for fedme gjennom trøstespising, mindre selvkontroll og økt apetitt. Samtidig kan fedme føre til psykiske problemer som angst og depresjon fordi man føler seg utenfor, blir mobbet og trakassert. (Berkowitz & Fabricatore, 2011).

Studier viser at unge sliter i økende grad med angst og depresjon, dårlig selvfølelse og selvtillit, og dette kan forsterke fedmebølgen.

Det er lett å peke på problemene, men hvordan skal dette løses?

Enkle løsninger

Dette er en ledelsesutfordring for politikere og det offentlige.

Ledelse dreier seg ikke om å ta populære beslutninger, men riktige og nødvendige beslutninger.

Når det gjelder fedme, er politikerne nødt til å ta kraftige tak som medfører tvang. I motsetning til miljøproblemene, pensjonsutfordringene og oljekrisen, er fedmeproblemene mye enklere å løse.

Begrav nynorskfaget og erstatt det med gym.

  • Begrav nynorskfaget og erstatt det med gym. Alle offentlige skoler (til og med videregående) må ha minimum 1/2 time fysisk aktivitet hver dag. Nåverdien ved å innføre dette kan være enorm, med tanke på kostnadene for samfunnet når fedmen brer seg utover landet som smeltet smør på varmt bacon. For å finansiere noe av dette anbefales det å fjerne nynorsk som fag slik at timene kan frigjøres til fysisk aktivitet. At nynorsk er et obligatorisk fag, viser at man ikke tar inn over seg realiteten i samfunnet. Det er viktig å ta vare på kulturarven, men nynorsk, som obligatorisk skriftspråk som alle nordmenn må lære, har dessverre gått ut på dato. Norge har store problemer og utfordringer som må løses uten at landet får mer ressurser fremover. Oljetidsalderen er over og pumper ikke penger inn i det offentlige lenger. Derfor må lederne prioritere hardt. Vi kan ikke få mer av alt, vi må faktisk velge bort noe. Nynorsk får bli et valgfag i fylkene der bokmål er hovedmålet.

Vi kan ikke få mer av alt, vi må faktisk velge bort noe.

  • Tjukkasgjengen kan være et forbilde for skolene. Det er ikke nødvendig med 30 minutters gym hver dag, men fysisk aktivitet.. Elevene kan gå en tur på 30 minutter hver dag i raskt tempo sammen med lærer.
  • Antall gymtimer må økes til 4 pr. uke (i tillegg til 30 min fysisk aktivitet/gåtur)

Målet må være at de unge blir glad i å bevege seg

Dette kan myndighetene gjøre noe med IDAG. Et samlet Storting med Regjeringen i spissen må snu seg rundt, ta beslutning og innføre dette uten opphold. Kostnadene eller nåverdien ved å innføre dette nå er marginale sammenliknet med følgekostnadene om 20-30 år.

Regjeringen må ta opp hansken og ha mot nok til å gjennomføre, ikke bare prate.

I motsetning til miljøproblemene, pensjonsutfordringene og oljekrisen, er fedmeproblemene mye enklere å løse.

Så får vi ta diskusjonen om kosthold og ferdigmat ved en senere anledning.

Nedenfor er Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet:

Barn og unge

Anbefalingene for barn og unge er:

Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.


Voksne og eldre

Voksne og eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig. Anbefalingene om fysisk aktivitet kan oppsummeres i følgende punkter:

Voksne og eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. For eksempel 90 minutter med moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet.
Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre utøve inntil 300 minutter øke med moderat fysisk aktivitet i uken, eller utføre inntil 150 minutter med høy intensitet, eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet.
Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.
Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.