Gå til sidens hovedinnhold

New Year's message to World Leaders

(Please find an english translation at the bottom)

Vi har alle sterke meninger om det som skjer rundt oss i verden. Engasjerte sitter vi rundt middagsbordet, i lunsjen på jobben, på kafeer og restauranter, i hyggelig lag med familie og venner og løser verdensproblemer.

Det er så lett å klage på politikere i Norge og i verden forøvrig. Det er så alt for lett å klage. Vi går deretter avgårde fra våre sosiale arenaer og er fornøyde med at vi har fått tømt oss for våre meninger. Vi har alle vært enige i at vi burde gjøre noe, ikke bare prate. Det blir bare med praten.

Derfor fikk jeg plutselig en meget sterk inspirasjon til å lage denne alternative Nyttårstalen rettet mot statsledere og opinionsledere rundt i verden. Jeg følte et så sterkt behov for å uttrykke min mening at jeg klinte til og lagde en tale på engelsk, i håp om at talen nådde frem til de aktuelle personene.

Jeg beklager forøvrig den litt rustne engelsken, eller norsk-engelsken som min datter hele tiden gjør narr av.

Dette er min måte å vise litt mot på!

Flott hvis du kommer med dine kommentarer og deler den hvis du liker den.


Jeg ønsker deg et riktig godt nytt år!

We all have strong opinions about what is happening around us in the world. Enthusiastic we sit around the dinner table during lunch at work, in cafes and restaurants, in a social setting with family and friends and solve world problems.

It is so easy to complain about politicians in Norway and the world at large. It is all too easy to complain . When we leave our social venues, we are pleased that we have spoken our minds and shared our opinions . We've all been in agreement that we should do something about the problems,.not just talk. Unfortunately, it always ends up as just talk..

Therefore, I suddenly got a very strong inspiration to create this alternative New Years speech directed at leaders and opinion leaders around the world. I felt such a strong need to express my opinion that I wrote the speech in English, in the hope that the speech would reach out to the relevant people .

I'm sorry the rest of the bit rusty english , or my Norwegian-English that my daughter constantly makes fun of.

This is my way to show a little bit courage!

Great if you will share your comments and share it if you like it.

I wish you a Happy New Year!