*Nettavisen* Nyheter.

Wenche Foss sin hemmelighet!

www.alltidpositiv.no

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Wenche Foss og Bill Clinton

«Hun kom inn døren og bare "tok" rommet. Møtene med henne var lysdråper i en mørk høstkveld. Hun var «larger than life». Når hun snakket til deg var det som om du var det viktigste mennesket på denne jorden.»

Ingen var upåvirket etter et møte med Wenche Foss og hennes enorme karisma.

«Selv om man bare traff henne i ett minutt på vei inn til en forestilling, hadde man hatt et stort øyeblikk.» sa Jens Stoltenberg

Den samme personlige magnetismen hører vi at andre også har. Det går gjetord om karismaen til Bill Clinton. De som møtte ham sier at de følte det som om han hadde reist over Atlanteren bare for å treffe dem.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Foto: Nettavisen


Nelson Mandela, Winston Churchill, Desmond Tutu, Arne Næss, Muhammed Ali, Brad Pitt, Richard Branson, Jack Nicolson, Odd Reitan og Oprah Winfrey er et lite knippe kjente personer som ofte omtales som svært karismatiske. Hva har de til felles?

Medfødt eller tillært?

Ordet karisma kommer fra gresk og betyr «gave». Det skyldes kanskje at man mente at karisma var en medfødt egenskap. Det er likevel en utbredt oppfatning idag at karisma kan læres. På samme måte som vi kan lære gode manerer, som å takke for maten, reise oss for gamle mennesker på bussen og at herrene åpner dører for damene, kan vi lære å være mer karismatiske.

Jeg vil gå så langt å si at karisma må re-læres i voksen alder. Alle små barn har karisma. De har en enorm tilstedeværelse, de har en magnetisk effekt på omgivelsene, de smiler og ler, de ler når de faller og reiser seg opp igjen. De har ennå ikke forstått konseptet selvtillit og selvfølelse og er tilfredse her og nå. Barn bruker også alle triksene i boken for å sjarmere omgivelsene for å oppnå noe de ønsker.

Hvorfor er karisma viktig?

Karisma kan være avgjørende i lederskap. Ledelse dreier seg om å få med seg mennesker. Karisma er å bruke alle aspekter ved din personlighet til å skape en sterk og minneverdig påvirkning på mennesker, gjerne med hensikt om å få dem til å følge deg og dine ideer.

Kontekst er viktig. Så lenge du ikke forsøker å skade eller lure noen, er karisma et viktig og effektivt virkemiddel for å oppnå det du ønsker. Noen hevder at dette er manipulering. Jeg vil heller hevde at det som skaper en manipulator, er ikke teknikken, men intensjonen. Hvis du bruker karismaen for å fremme deg selv, da virker man bare egosentrisk. Hvis du bruker karismaen for å hjelpe andre eller støtte en god sak, et godt formål eller en positiv fremtidsvisjon, det er først da disse personlige egenskapene blir karismatiske og positive.

Hva skal så til for å bli karismatisk?

Robert Grossman, en karikaturtegner for bl.a. New York Times, ble spurt om hvordan han ville tegne en karismatisk person.

"Det er lett", sa han. "Jeg gir ham en flott holdning, løftet hode, et smil fullt av selvtillit, og et direkte blikk!" Det er de ideelle fysiske attributtene for en karismatisk person.

Basert på mine møter med en del karismatiske personer, gjennom å lese litteratur og forskning, har jeg summert opp karaktertrekk du kan utvikle for å bli mer karismatisk og dermed får større gjennomslag som leder eller medmenneske.

1.Modig

Det første du må gjøre er å være modig. Du må tørre å gå utenfor din egen komfortsone og gjøre noe som kanskje ikke umiddelbart faller deg naturlig. Mange av punktene listet nedenfor vil kreve at du trosser frykten du har for å feile, mislykkes eller bli ledd av. Skal du bli mer karismatisk, er du nødt til å gjøre endringer som krever at du går utenfor komfortsonen. En karismatisk person tør å skille seg ut. En karismatisk person følger ikke i andres fotspor. Da kommer de ikke først i køen. Du må modig nok til å skille deg ut! Du må være modig nok til å akseptere at rampelyset skinner på deg. Bare å være i rampelyset er ofte vanskelig nok for mange å bli vant til.

2.Selvtillit

En karismatisk person utstråler stor selvtillit. Mae West sa en gang at «Hvis du ikke synes du selv er vidunderlig, hvorfor skal andre synes det??

Som leder er det viktig å ha selvtillit nok til å kunne ta beslutninger, til å lede andre mennesker, til å være midtpunktet, til å takle motgang, til å takle motstand og uenighet. Selvtillit er en viktig bærebjelke for å takle belastningen det er med å være leder og å være i alles søkelys. Det er også en bærebjelke for å få gjennomslag hos andre mennesker.

Selvtillit kommer ikke av seg selv, og er i stor grad knyttet til mestring og mental innstilling. Jo flere suksesser du som leder "samler" på, jo sterkere blir selvtilliten.

Jeg hadde en sjef tidlig i min karriere som gav meg et svært godt råd når det gjelder selvtillit. Han sa: "Når du går inn i et rom, om det er Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker du skal møte, forvent at de respekterer deg." Dette gir en trygghet og en mental innstilling som er annerledes enn om man går inn i et rom med overdreven frykt for autoriteter og med "halen mellom bena." Når du kommer inn i et rom med en slik holdning, tar du rommet i større grad. Hvis man samtidig opptrer som om folk ønsker å høre hva du har å si, fremstår man med større selvtillit.

3.Selvfølelse/Autentisk.

Selvtillit er som oftest ikke tilstrekkelig for å ha karisma. Selvfølelse er et vel så viktig element. Det dreier seg om å være trygg på seg selv. Det dreier seg om at det er samsvar med hvordan du føler det inni deg og hvordan du fremstår utad. Det er slitsomt over tid å være «liten og nervøs» innvendig med et skall av selvtillit utenpå.

Små barn forsøker ikke å være andre enn seg selv. Etter hvert som de blir eldre, tilpasser de seg voksenlivet helt til de spør seg selv: «Hvem er jeg?» Derfor hevder jeg at karisma på mange måter må læres på nytt.

Selvfølelse dreier seg om at man er trygg på seg selv som menneske. En person med god selvfølelse er som oftest autentiske. De har klart for seg hva som er sine verdier, hva de står for, hvorfor de gjør ting og hvordan de ønsker å være. Denne tryggheten forsterker selvtilliten og er en viktig byggestein for karismaen.

For å styrke selvfølelsen er første bud å tydeliggjøre hva som er ens personlige verdier som man må være tro mot.

Hvis folk ser deg som en trygg person, vil de naturlig nok ønske å være rundt deg.

4.100% fokus på andre!

Det er to mennesketyper i denne verden. De som kommer inn i et rom og sier: «Vel, her er jeg!» Og de som kommer inn og sier: «Åhh, der er du jo!»

Abigail Van Buren

En karismatisk person bruker ikke sin sterke selvtillit og selvfølelse til å forherlige seg selv. Den sterkeste egenskapen som skaper en karismatisk person er at de har all fokus rettet mot de menneskene de møter. De viser genuin varme overfor dem de treffer.

Det kan virke som om en karismatisk person har skylapper og bare fokus på deg når de snakker! De behandler andre mennesker som viktige! De får andre til å fremstå bra. En karismatisk person virker ikke interessert, hun er genuint interessert! Da jeg var så heldig å intervjue Wenche Foss kort tid før hun døde, viste hun stor interesse for meg og mitt liv. Hun svarte gladelig på mine spørsmål, men den interessen hun viste for meg var helt uvant og kom overraskende på meg. Det er klart jeg ble bergtatt av denne fantastiske damen!

Karismatiske mennesker leter dypt og lenge til de finner noe interessant med mennesker som det umiddelbart kan være vanskelig å finne noe interessant ved. En karismatisk person tror det er noe der som er verdt å oppdage.

Du tenker kanskje at det faktisk er mange mennesker som ikke er interessante. Tar man det som utgangspunkt, finner man heller ikke et interessant menneske. Du finner det du leter etter. Leter du etter en interessant menneske i din samtalepartner, så finner du det. Karismatiske personer kommer på bølgelengde med andre mennesker på tross av at de kan ha forskjellige ideologiske ståsteder, fordi de får den andre personen til å føle seg vel.

Det går en historie om en dame som hadde middag med to Engelske politikere William Gladstone og Benjamin Disraeli:

"Da jeg forlot middagsbordet etter å ha sittet ved siden av Mr. Gladstone, da syntes jeg at han var den smarteste mannen i hele England. Men etter å ha sittet ved siden av Mr. Disraeli, følte jeg meg som den klokeste kvinnen i hele England."

Det er denne følelsen en karismatisk person klarer å fremkalle.

Dale Carnegie kom med dette rådet i sin bok "How to win friends and influence people": "Du kan få flere venner på to måneder gjennom å vise oppriktig interesse i andre mennesker, enn du kan på to år ved å få forsøke å få andre mennesker interessert i deg."

Et enkelt grep for å rette 100% fokus på den du snakker med, er å snu deg helt og rette hele kroppen mot den vedkommende. Det er helt avgjørende for at de skal føle at de ikke forstyrrer eller at du har fokuset ditt rettet en annen vei. Dette har jeg personlig hatt meget positive erfaringer med når det gjelder barna mine. Når de har kommet for å snakke med meg mens jeg har jobbet på hjemmekontoret, har jeg for vane å snu meg og sitte rettvendt mot dem. Da prater de mye lenger med meg, enn de gangene jeg bare har snudd hodet. Det signaliserer jeg at de forstyrrer.

Det finnes to typer mennesker: Dem som lytter mens andre prater og dem som venter mens andre prater. Er man oppriktig interessert, lytter man med varme og interesse slik at man får andre mennesker til å føle seg spesielle.

Karismatiske personer opptrer med likeverd og respekt overfor alle, uansett status. De snakker ikke ned til noen. De er respektfulle overfor andre mennesker, respekterer dem som likeverdige og forventer at de vil bli tatt imot som likeverdige.

"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Maya Angelou

5.Smil, positivitet og glede

Dale Carnegie skrev i sin bok "How to Win Friends and Influence People" at smilet var en av de 6 byggestenene i karisma.

"Smil til verden, og verden smiler tilbake" er et gammelt ordtak. Det faller ikke alle like naturlig å smile. Smilet er likevel et av de mest potente virkemidlene for å fremstå karismatisk. Karismatiske mennesker smiler et hjertelig smil som kommer innenfra. Hvis smilet stopper før øynene, kan det faktisk ha en motsatt effekt. Da virker det ikke ekte.

Det er vanskelig å ikke smile tilbake hvis du møter noen som smiler til deg. Karismatiske personer bruker smilet som en naturlig "icebreaker" når de møter nye mennesker.

Det er likevel ikke tilstrekkelig å smile hele tiden. Hvis du smiler hele tiden vil smilet miste noe av sin kraft. Det er det samme som med været. Hvis solen skinner hele tiden, setter man ikke pris på den.

Eksperter på karisma, hevder at måten du smiler på er avgjørende. Det er ikke vanskelig, men likevel veldig effektfullt å smile på riktig måte.

Hele poenget er å begynne å smile når den du møter registrerer at du har sett dem. Først da begynner du å smile gjenkjennende eller som et tegn på glede ved å møte nye interessante mennesker. Ser den du møter at du stråler opp når de blir sett, forstår de at det er på grunn av dem du smiler! La deretter et stort varmt smil spre seg rundt i ansiktet ditt.

Etterfølger du smilet med å si noe som "Jeg har gledet meg så mye til å treffe deg igjen", "Endelig treffer jeg deg ansikt til ansikt!" eller "Det var så hyggelig å møte et nytt ansikt som jeg ikke kjenner fra før." etc. vil den andre personen føle seg viktig.

Sørg for å vise oppriktig glede når du møter noen. 100% fokus, i kombinasjon med smilet og øyekontakt gir deg karisma som Clinton.

Neste blogginnlegg om karisma legges ut mandag 5. januar.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

#modig #karisma #røine #positiv #alltidpositiv #ledelse #hverdagsmot #vg #db #aftenposten #nettavisen #blogg #selvfølelse #selvtillit #smil #wenchefoss #billclinton #


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag