Gå til sidens hovedinnhold

Barn av oljestaten Norge

Vi er alle barn av oljestaten Norge.

Ofte kalt Verdens rikeste land eller muligens eneste Kuwait-økonomi i Norden. Derfor er det viktig å se på ulike fakta og konsekvenser som følger av vår "nye rikdom". Bloggen skal forsøke å forenkle og forklare om nordmenn og norsk økonomi, frem mot valget 9.september.

Lucky strike...

Norge fant olje lille julaften 1969 på Ekofisk-feltet i Nordsjøen og det ga grunnlag for rikdommen for generasjoner fremover. Samme året ble undertegnede født uten å vite hvilken suksess oljelandet skulle få økonomisk sett de neste 40 årene.

I Oljemeldingen fra 1973/1974 ble det anslått at inntektene fra petroleumsvirksomheten kunne utgjøre like mye som inntekter fra Tobakksavgiften, i dag ca 7,5 mrd kroner. Prognoser for fremtiden er ikke enkelt. Fasit i dag er 400 milliarder i årlige inntekter i Statsbudsjettet for 2013.

The winner takes it all

Sverige var fjerde rikeste land i verden rundt 1970, men falt tilbake til 14.plass under krisen på tidlig 90-tallet. Frem til 1970 lå norsk produksjon (BNP per innbygger) omtrent 20 prosent bak Sverige. I 1992 gikk Norge forbi Sverige, og for året 2006 lå BNP per innbygger 50 % høyere enn hos svenskene.

Oljen har medvirket til at Norge har gått fra lillebror til storebror i rankeringen av økonomiene rundt oss. På toppen av dette kommer resultatene i skisporet i de siste VM og OL.

Vi står kanskje i fare for å bli bortskjemte og litt høye på pæra?

The next Supermodel?

Som tidsskriftet 'The Economist' uttalte i spesialutgaven om de nordiske land, The next Supermodel:

" If you had to be reborn anywhere in the world as a person with average talents and income, you would want to be a Viking "


Bilde: "Den første olje" utstilt på Oljemuseet i Stavanger.

Fakta om oljestaten

  • Pensjonsfondet har firedoblet seg fra 1.000 til 4.000 milliarder kroner siden 2004.
  • Oljesektoren utgjør rundt 1/4 av verdiskapingen (BNP) i norsk økonomi.
  • Olje- og gasseksporten var 560 mrd kroner i 2011 og utgjorde rundt halvparten av samlet eksport.
  • SSB anlår at investeringer til olje- og gassvirksomhet for 2013 blir rundt 200 milliarder kroner, som ligger ca 13 milliarder høyere enn i 2012.

Et frontfag under oljepress. Vår oljeavhengighet har økt det siste tiåret. Verdens energibehov, særlig Kina-virkninger, har gitt Norge tidenes vekst i rikdom som lønns-, forbruks- og boligfest. Bedrifter innen oljeklyngen har fått fantastiske muligheter som har gjort det mulig å betale lønninger på adm.dir nivå "på land" for en større andel av de ansatte. Annen eksportindustri har møtt motbakker som Finanskrise, høye lønninger og sterk krone. Det gir regionale "sjokk" avhengig av næringsstrukturen lokalt.

Kvinner i arbeid. En økende arbeidsinnsats fra kvinner har gått hånd i hånd med veksten i økonomien, men dermed en klar nedgang i arbeidstiden per sysselsatt. Store investeringer i lange foreldrepermisjoner, nye barnehager og kontantstøtte har gjort familiene mer verdiskapende, men også mer avhengige av Oljestaten.

1/3 offentlig sysselsatte. Utbyggingen av offentlig sektor gjennom alt fra helse/sosial-tjenester, undervisning samt departementer og direktorater har delvis sin forklaring i Oljestatens fremvekst. Vi har hatt råd til det og en tredjedel av timeverkene utføres i offentlig sektor (kilde Ø.Olsen, S.Strøm, samfunnsøkonomen nr6/2012).

Vinner fritidslinja over arbeidslinja? En rikere befolkning vil ønske seg mer fritid som en del av velstandsøkningen. Men hvilke grep kan norske politikere gjøre for å holde arbeidslinja og verdiskapingen høy fremover?

Denne bloggen skal forsøke å gi noen synspunkter på hvordan AS Norge vil møte fremtidens utfordringer, og hvilke vanskelige valg politikerne i verdens rikeste land strever med! Det blir ingen fasitsvar, men et ønske om å ta opp viktige problemstillinger i valgåret 2013.

Håper dere vil følge med på en reise, ofteste med tall, gjennom Oljestaten Norge?

**

Om blogger Terje Strøm

Daglig leder og sjeføkonom i NyAnalyse, som i over 3 år har jobbet med fakta, foredrag og utredning i markedet for samfunnsanalyser. Se nyanalyse.no

Tidligere makroøkonom i NHO, konsulent i Statistisk sentralbyrå og økonomisk rådgiver (les kalkulator) for Høyres finansfraksjon på Stortinget.

En ganske optimistisk samfunnsøkonom som elsker å jobbe med tall og fakta! epost terje@nyanalyse.no

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto