Boligprisene i 2013 – videre opp eller full stopp?

Boligpolitikk er i ferd med å bli en viktig sak foran valgkampen mot Stortingsvalget i 2013.

Det er egentlig ikke så merkelig. For vi nordmenn, eller velgerne, er jo nærmest verdensmestere i å bygge og bo. Nordmenn sparer til pensjon i bolig. Vi pusser opp for milliarder av kroner hvert år, og følger nøye med på standarden hos naboene. Selvsagt har de økende boligprisene og et gunstig skatteregime medført at noen spekulerer i bolig som investeringsobjekt. Ja, det er også en velkjent måte å gjemme bort formue for å slippe unna formuesskatten.

Men hvordan vil boligmarkedet utvikle seg gjennom 2013?

Norge – vi suser av gårde

I makro forstand er veksten i norsk økonomi svært sterk på slutten av 2012 med nær 4 prosent BNP-vekst. Statistisk sentralbyrå (SSB) spår også ca 3 prosent økonomisk vekst for fastlandsøkonomien i 2013. På grunn av nedgangstider i Europa opplever boliglånskundene her hjemme at Norges Bank tviholder på lav rente. Sammen med høy vekst i kjøpekraften som følge av lønnsvekst på ca 4 prosent årlig, betyr det at boligetterspørselen holder seg høy.

Andre faktorer som tilsier vekst i boligprisene er at innbyggerveksten ser ut til å bli rekordhøy. Det skyldes ikke minst en kraftig nettoinnvandring på 50-60.000 mennesker hvert eneste år. Altså like mange som antall innbyggere i Asker! De trenger også tak over hodet, og det påvirker nok både leie- og eiemarkedet i Norge for tiden. I 3.kvartal var nettoinnvandringen høyere enn noen gang før i ett enkelt kvartal, og utgjorde en vekst på 14.200 personer.

Oslo og Rogaland – en egen planet?

I 2013 kan de regionale forskjellene i boligmarkedet forsterke seg. En videre vekst i oljeinvesteringer gjør at Vestlandsregionen og oljeklyngen vokser kraftig. Dermed øker også boligprisene i denne regionen og særlig i randsonen til storbyene Stavanger og Bergen. I kommuner som Sola og Randaberg er det ikke utenkelig med rundt 10 prosent økning i boligprisene. Flere pendlerkommuner rundt Trondheim og Oslo vil også oppleve god prisvekst i 2013.

Vi vil også se at det er regionale forskjeller i boligmarkedet i året som kommer. Det følger naturlig fra ulik innbyggervekst, sysselsetting og kjøpekraft. Mange kommuner i områder med fraflytting og et svakt arbeidsmarked vil se fallende priser på brukte boliger. Nedenfor har jeg listet opp noen andre momenter for utviklingen i boligpriser fremover:

  • En byggenæring som opplever flere krav til nye boliger gjør at det blir ferdigstilt mindre boliger enn ønskelig.
  • Høyt nivå på oljepengebruk gir en lav ledighet og styrker nordmenns tro på egen økonomi.
  • Familienes samlede formue øker i et stigende eiendomsmarked med flere pensjonister, og flere hjelper barn eller barnebarn inn på markedet.
  • Høyere boligpriser har gjort flere prosjekter lønnsomme og vi ser nå en økende aktivitet i byggesektoren.

Rekordsterk boligomsetning

De nyeste tallene fra SSB viser hvor sterk boligomsetningen er i år. I løpet av 3.kvartal var omsetningen, målt ved tinglysninger, av bolig og hytter mv. på 95 milliarder kroner. Veksten er på 12 prosent målt mot samme kvartal i fjor og antall salg er økt med kun 2 prosent. Aldri noensinne har ett enkelt kvartal hatt så høy boligomsetning som forrige kvartal. Ola og Kari kjøper bolig som aldri før – og prisene har steget videre med ca 7,5 prosent siden 2011. En gjennomsnittlig pris på bolig i Oslo er økt til 4,3 millioner kroner. For hele landet er snittprisen på bolig på nær 3 millioner kroner. I Hedmark og Oppland lå boligomsetning per salg på ca 1,8 millioner kroner. Det er altså store regionale forskjeller i boligmarkedet.

Norges Bank – boligprisene roer seg

Pengepolitisk rapport fra Norges Bank i oktober nedjusterte rentebanen, og de spår den første renteøkningen først mellom mars og august i 2013. Videre skrev de at veksten i boligprisene anslås å avta gradvis til 4 prosent mot slutten av 2015″. Det betyr at sentralbanken ligger noe lavere enn prognosen til SSB. Anslaget på boligprisvekst fra SSB ligger rundt 7 prosent årlig de neste 3 årene. November-rapporten fra Huseiernes landsforbund, i samarbeid med NyAnalyse, anslår videre boligprisvekst i intervallet 6-8 prosent i året som kommer. Se rapport her http://www.huseierne.no/Global/Markedsrapporter/2012/Huseiernes_Landsforbund_Rapport_4_2012_201112_1100.pdf Vi tror det er kommuner i randsonen til storbyene på Vestlandet og Oslo som vil øke boligverdiene mest i 2013.

Tilbakeblikk på 80-tallet

Tilbudssiden er virkelig jokeren i dagens boligmarked, og det var nesten skremmende å lese følgende: Ikke siden 1987 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i månedene juni-september. Dette stod i tilknytning til ny statistikk over igangsetting av boligprosjekter. Vi vet jo alle hva som skjedde et par år etterpå. I 1989 var det negativ BNP-vekst og resesjon i Norge. Jappetiden var over, boligverdiene falt kraftig og vår egen bankkrise fulgte. Mange familier opplevde store gjeldsproblemer som det tok lang tid å hente seg fra.

Jeg tror ikke det samme skjer igjen, men det er en påminnelse til ettertanke når vi går inn i boligåret 2013.

Innlegget stod også på trykk i siste nummer av Eiendomsmegleren som utgis av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

http://www.nef.no/xp/pub/topp/hovedside

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.