RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Terje Strøm

Borgerlig skattekabal.

BUDSJETTKONFERANSE

Det går rykter om at forslaget til Statsbudsjett for 2015 tar bort mer enn 30% av formuesskatten ved at satsen til staten går fra 0,3 % til null. Videre at bunnfradraget økes fra 1 til 1,2 millioner kroner. 0,7% satsen til kommunene beholdes.

I følge mine raske analyser vil dette koste mellom 4,5 og 5 mrd kroner på Statsbudsjettet for 2015.

MEN dersom det legges inn en "dynamisk effekt" fra økte investeringer i næringslivet, flere jobber mv. på 25-30%, vil tapte skatteinntekter kunne ligge på 3,2 - 3,7 mrd kroner. Det har Finansdepartementet sagt at de tror på under Siv's ledelse.

Derfor vil da også over 100.000 personer slippe formuesskatten i 2015, jf. tabell fra Findep.

Tabell 1 Antall færre personer med formuesskatt i 2014 med alternative bunnfradrag sammenlignet med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II

 

Bunnfradrag i formuesskatten. Kroner

Antall færre personer med formuesskatt

1 100 000

62 300

1 200 000

116 900

1 250 000

140 900

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

 

Videre går det rykter om at toppskatten på lønnsinntekter vil senkes.

Tabell 3 Anslått påløpt provenyvirkning ved økt innslagspunkt i trinn 1 i toppskatten. Negative tall betyr provenytap

 


  

=> Det koster også raskt 1 milliard kroner, men 10 % dynamisk effekt drar det ned 100 millioner. Arbeidstilbudet øker ifølge SSB forskere, og tidligere tall lå enda høyere.

Så langt er alt bare hyggelige skattekutt til bedriftseiere (mest for å trygge jobbene), akademikere og ledere mv. 

FOLK FLEST?

Den store utfordringen er at vanlige inntekter også må oppleve skattelette. Ved økt minstefradrag eller høyere sats. Det koster flesk siden både ansatte, trygdede og pensjonister får dette fradraget. I Sverige ble det løst av Alliansen (borgerlig regjering) ved jobbskatteavdrag kun til de arbeidende.

 

Tabell 1 Anslått påløpt provenyvirkning i 2014 av å endre øvre grense og sats i minstefradraget i lønns- og trygdeinntekt sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag. Mill. kroner

 

Sats 

Øvre grense

42 pst.

43 pst.

85 000

-560

-680

86 000

-1 215

-1 340

87 000

-1 870

-1 995

 Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell over fra fjorårets spørrerunde ifm. budsjett 2014 viser tydelig at når alle 3,5 millioner skattytere inkl. trygdede - så blir det raskt 2 milliarder kroner. Og det er ingen stor skattelette per person!

Hvis Frp skal ha med seg pensjonistene i tillegg, så kommer det 1 mrd kr på toppen.

På minstefradrag har ikke SSB klart å finne "dynamikk", selv om dette er mantra om "å lønne seg å jobbe".

 

SUM Skattekutt 2015:

Ifølge en eks-finansrådgiver blir det i intervallet: 7 - 8 mrd kroner, litt avhengig av dosen "dynamikk" som Frp, Høyre og fagfolket er blitt enig om. 

Så kommer det dobling av tollfrihet internett varer fra 200 til 400 kr, og andre smågodis (lavere avgifter campingbiler og veteranbiler).  

På skatteøkningssiden er jo plastposeavgiften en gammel borgerlig klassiker som fort drar inn 1 liten milliard, men det får bli morgendagens leksjon.