Eldrebølgen rammer Skyggedalen kommuner hardt

Det kommer en stor bølge med eldre inn over norske kommunebudsjetter frem mot 2020. Allerede i Statsbudsjettet så vi at utgiftene til alderspensjoner vil øke med 10 milliarder kroner årlig.

Hvordan vil kreftene fra eldrebølgen påvirke landet vårt?

NyAnalyse har laget en utredning for Telenor i tilknytning til konferansen 17.oktober, hvor vi ser på drivkrefter og løsninger for fremtidens eldreomsorg. Noen fakta er:

  • Antallet personer over 67 år i Norge vokser fra ca 640.000 i 2011 til drøyt 1 million i 2030, som tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent.
  • I 2040 er dette vokst videre til ca 1,3 millioner mennesker over 67 år, som dermed tilsvarer en dobling sammenliknet med i dag
  • Dette utfordrer samfunnet vårt på flere områder. Det gjelder for eksempel finansieringen av tjenester og pensjoner, samt tilgang på nok arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren.

Vi finner følgende i del 1 av rapporten:

  • Regionale utfordringer ved forgubbing rammer ulikt på forskjellige steder. Det er særlig mindre kommuner med skjev befolkningsstruktur som vil utfordres mot 2030.
  • Gruppen eldre over 67 år vokser i mange regioner med mellom 40 og 50 prosent de neste 12-15 årene.
  • I kommuner som har høyest eldrebølge og mest forgubbing, vil hver tredje innbygger være over 67 år i 2030.

Skyggedalen merker eldrebølgen

La oss se nærmere på noen lokalsamfunn som sliter mest. Vi har valgt å kalle denne typen kommuner Skyggedalen. Det betyr ikke at tjenestetilbudet i dag er dårlig eller at innbyggerne mistrives. I Skyggedalen er demografi og eldrebølgen mest tydelig mot 2030. Her følger tabellen med de 20 Skyggedalen kommunene:

Andel 67 år +
Kommune Fylke 2012 2030 Innbyggere
Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 1 410
Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 1 010
Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % 1 562
Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 1 087
Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 455
Dyrøy Troms 21,5 % 32,8 % 1 188
Beiarn Nordland 23,2 % 31,8 % 1 097
Gratangen Troms 22,4 % 31,3 % 1 136
Måsøy Finnmark 20,2 % 31,2 % 1 243
Røyrvik Nord-Trøndelag 20,6 % 31,1 % 494
Torsken Troms 23,0 % 31,0 % 892
Leka Nord-Trøndelag 24,4 % 31,0 % 573
Evenes Nordland 19,9 % 30,7 % 1 359
Roan Sør-Trøndelag 21,8 % 30,6 % 987
Flatanger Nord-Trøndelag 18,9 % 30,5 % 1 141
Osen Sør-Trøndelag 22,3 % 30,3 % 1 020
Fedje Hordaland 22,0 % 30,3 % 576
Berg Troms 20,3 % 30,1 % 887
Fosnes Nord-Trøndelag 19,6 % 29,9 % 668
Vardø Finnmark 17,3 % 29,8 % 2 122
  • Av de 20 kommunene på bunn, befinner 17 seg i de fire nordligste fylkene. Dette er urovekkende for regionen.
  • Kommunene har i snitt 1.050 innbyggere, så dette er småkommuner med lite stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen og administrasjon.
  • Selv om kommunene har høy andel i dag, vil andelen over 67 år stige med i snitt 10 prosentpoeng.

Jeg tror at dette vil utfordre lokalpolitikken i alle disse kommuner og mange flere. Det vil prege Stortingets agenda i nær fremtid og valget i 2013.

Og det vil øke nytenkningen og forståelsen for å benytte mer velferdsteknologi for å løse utfordringene i eldreomsorgen.

På Telenor-konferansen 17.oktober vil jeg legge frem et scenario hvor vi ser på mulighetsrommet til å frigjøre arbeidskraft i 2030 ved bruk av teknologi og bedre organisering.

Det er ingen enkel løsning, men teknologien kan gi viktig drahjelp. Målet er at livskvalitet og trygghet i hverdagen for de eldre forbedres. Se saken her http://www.nordlys.no/naring/article6278833.ece

Mangel på helsepersonell er en større utfordring enn pengemangel for AS Norge mot 2020. Derfor er det viktig at fornyelsen kommer igang før bølgen med eldre blir langt verre å takle.

Fra 2025 kommer babyboomers fra 1946-1950 opp i 80-årsalderen, og vi vil mangle tusenvis av helsearbeidere. I Skyggedalen haster det ekstra mye. Der flytter mange av de unge bort og til storbyene.

Men vi skal huske at vi lever i ett land som har de beste forutsetninger for å temme eldrebølgen. Statsfinansene er gode, befolkningen vokser – både ved innvandring og fødsler, og vi har tid til å justere kursen.

Vi lever lenger – og det er faktisk en virkelig glanyhet for folket. Også i Finansdepartementet må de glede seg over livet – selv om budsjettet sprekker?

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.