Gå til sidens hovedinnhold

Globalisering: Norge som gratispassasjer?

I Norge er vi heldige og omstillingsdyktige. Vi har mange kvinner i arbeid og en høyt utdannet befolkning.

Vi er verdens rikeste land og det skyldes oljen eller det svarte gullet, sies det ofte. Videre snakker man ofte om at vi er produktive og jobber smart. Det er riktig.

En annen hypotese jeg har er følgende;

Opplever AS Norge at vi får vi mye gratis fra andre lands satsinger på FoU, innovasjon og utvikling. I tillegg til at de kjøper råvarene våre til stadig dyrere pris.

Noen kjennetegn er;

- Vår høyt utdannede befolkning.

- At vi er gode i språk, særlig engelsk, men også tysk, fransk mfl.

- Avansert på teknologibruk og forståelse.

- Åpne for å lære av andre, og lite truende for andre større land?

- Internasjonale konsern – feks Hydro, Kongsberg-miljø, Telenor, DNV, Statoil, Opera Software, Yara, skipsfarten mfl.

Til sammen gjør dette at kun 5 millioner mennesker kan få mye gratis fra internasjonal forskning og innovasjon. Vi har også våre dyktige forskningsmiljøer, men tenk på alt det vi kan lære og benytte fra USA, Storbritannia, Tyskland og etter hvert Asia. Sverige, Finland og Danmark ligger også bedre an på FOU og innovasjon (jf figur), og tett samarbeid gjør helt sikkert at norsk næringsliv oppnår gevinster.

Kilde: NHO Konkurranseevnebarometer 2011

Kan dette være en missing-link i suksessen vår de siste 20 årene? Utvikling av nye produkter, innovasjoner og forskning, som pragmatiske og dyktige nordmenn utnytter i vår produksjon. Det øker BNP ytterligere, og gjør oss konkurransedyktige selv med høyt kostnadsnivå og nokså høye skatter.

Jeg liker hvert fall å leke med tanken om at vi som en liten, åpen økonomi – har noen fordeler som ikke alltid kommer frem i målinger av konkurranseevne.

- Språk, åpenhet, utdannelse og teknologiavanserte ansatte er en del av suksessoppskriften!

Det er hvert fall en spennende problemstilling for en utredning. Er vi gratispassasjer på EU og USA sine innovasjoner? Bare tenk på Apple, Microsoft, VW, Volvo og Electrolux vaskemaskiner!

På energisektoren ligger Norge langt fremme og gir vel så mye tilbake; for eksempel oljeboring i Brasil og Barentshavet. Vi gjør idag og kommer selvsagt til å tilføre andre land mye tilbake ved importvekst, sysselsatte, forskning og erfaringer, annet samarbeid og investeringer ute.

Handel er vinn-vinn i det lange løp. Men lille Norge synes å være en virkelig smart transformator av global kunnskap. Og det gjør oss bedre rustet for fremtiden enn rankingene alene tilsier, eller bare enda mer avhengig av andre land?

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021