Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er fornyelse av kommune-Norge viktig? Fordi innbyggerne fortjener bedre!

Statens og kommunenes omfang har vokst mye og vokser stadig i Norge. Andelen offentlig ansatte økte fra 13 til 32 prosent av den samlede sysselsettingen mellom 1962 og 2013.

Utviklingen har skjedd parallelt med at den norske velferdsstaten er blitt blant de største i verden målt i omfanget på offentlige velferdsgoder. Da er det viktig at den offentlige ressursbruken til stadighet evalueres og nye løsninger som bedrer kvaliteten tas i bruk. Digitalisering av offentlige tjenester er et eksempel på det siste og bidrar til fornyelse av velferdstjenestene.

Norge sakker akterut på internasjonale rangeringer

FN publiserer annethvert år en rangering blant land for grad av digitalisering i offentlig sektor samt kvalifisert arbeidskraft innen feltet. Også i år opplever Norge en nedgang fra 8. til 13. plass mellom 2012 og 2014. Norge falt videre fra 6.plass. i 2010. Samtidig stiger de kriserammede EU-landene som Spania og Italia med rundt 10 plasser. Den pågående krisen, lav vekst, ledighet og en aldrende befolkning har ledet flere europeiske land til å finne innovative løsninger for å beholde konkurransekraften, gjenopprette vekst og kunne tilby gode velferdsløsninger. En kartlegging gjort av Difi i 2011 viser at bare rundt 30 prosent av de 100 mest brukte statlige tjenestene er fulldigitalisert. Se figur for typen kontaktpunkter nordmenn har med sin kommune/offentlig sektor.Store samfunnsgevinster - bedre tjenester

Ifølge en undersøkelse som kartlegger ressursmessige besparelser ved digitalisering av offentlig sektor i København kommune er det store forskjeller i offentlige kostnader knyttet til ulike henvendelser fra publikum. Brevpost er dyrest og estimert til 110 danske kroner per henvendelse pga. tid og lønnskostnader, deretter følger personlig fremmøte og telefon (henholdsvis 80 og 40 kroner). Billigst er selvbetjening til kun 3 kroner.

København kommune mottok hele 13 millioner henvendelser i 2009. Personlige henvendelser utgjør den største gruppen (rundt 5 mill.), deretter telefoniske (rundt 3 mill.). Hvis alle henvendelser som gjøres via telefon og brev i stedet ble gjort via selvbetjening, ville dette gi en innsparing på rundt 750 millioner kroner årlig for København kommune. Brukerundersøkelser gjort av Rambøll for Norge viser at befolkningen også er mest fornøyd med selvbetjening.

IKTs rolle må være en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Med en aldrende befolkning vil fornyelse være et krav for å kunne tilby samme nivå på velferdsgodene som i dag. Bruk av ny teknologi har allerede gitt oss omfattende endringer i organisering og arbeidsmetoder. Bare se for dere hvordan elektronisk selvangivelse, Altinn og Lånekassen var tidligere.

Norge står overfor store muligheter og utfordringer med tanke på å utnytte de mulighetene teknologien gir. Nettopp der skal aktører som NyAnalyse og våre offensive kunder kunne spille en viktig rolle i innovasjon og fornyelse.

Kommune-Norge må spille mer på lag med innbyggerne sine, og her spiller IKT-baserte verktøy en nøkkelrolle. La oss håpe dette blir viktigere i kommunevalgkampen i 2015.

**

Takk til kollega og økonom Mari Mamre for gode bidrag!

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping