Kongens tale: Frihet gjennom 16 stortingsmeldinger!

Det er alltid høytid over Kongens årlige tale i Stortingssalen til de folkevalgte.

Med en lang valgkamp i vente er det ekstra spennende; hva kommer av ny politikk? I verdens rikeste demokrati er det høye krav til pengebruk og tiltak.

For Stortingssesjonen 2012-2013 startet talen, fra de rødgrønne, med tre ganger frihet i første avsnitt:

Regjeringens mål er å gi mennesker i Norge frihet og trygghet, frihet til å leve meningsfulle liv og trygghet for jobb, egen økonomi og solide velferdstjenester. Regjeringen bygger sin politikk på at et sterkt fellesskap gir individuell frihet til flest.

For et åpningsbudskap, sterkt! Jeg tolker dette som et Valgkampen 2013 vil handle om å vinne frihetsbegrepet tilbake fra de borgerlige. De ligger litt etter hovedfeltet på meningsmålingene, men ingen vil undervurdere Stoltenberg og co.

Det er mulig å tolke inn noen konkrete tiltak i talen også. Feks at det skal bli vanskeligere å drive trygdeeksport? De sier følgende: Regjeringen vil fremme lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene. Jeg er veldig spent på hva de kommer med 8.oktober. Er det barnetrygd, kontantstøtte eller alle trygder som skal lovreguleres strengere, eller er det kun større straffer for kriminelle forhold. Mot slutten står det tydelig at de står fast på EØS-avtalen i året som kommer…

I avsnittet før står et annet konkret punkt i regjeringens statsbudsjett: Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Ifølge TV-innslaget ikveld er det 30 millioner kroner til noen flere jobbhjelpere på NAV også, spesielt for ungdom. Det er en viktig sak.

Det åpnes for at helikoperet fra Rygge kan fly over til Oslo og hjelpe politiet. Her kommer det nok ganske mye mer i tillegg, naturlig nok.

Så kommer en lang opplisting av Stortingsmeldinger som varsles. Jeg kommer til hele 16 slike meldinger, som jo skal bety at ny, gjennomtenkt politikk er i anmarsj. Det gjelder på alle mulige områder som forskning, helse og velferdsteknologi, likestilling, distriktspolitikk, fremtidens barnehager, Digital agenda for Norge, boligpolitikken, om grunnopplæringen i skolen, forventede klimaendringer mfl.

Ja, det er lett å bli svimmel her, og vi vet lite om prioriteringer fremover. Denne typen meldinger vil (såvidt jeg vet) ikke ha budsjettpenger inkludert. Derfor kan de i verste fall bli et stort, akademisk slag i luften. På den annen side er det slik man utvikler politikk her på berget. I tillegg er det selvsagt partiprogrammer til alle politiske partier. Og de alternative statsbudsjetter til opposisjonen for 2013. Disse blir spesielt viktige denne gangen, da det kan bli konkret politikk i 2014… Særlig der de borgerlige er ganske enige.

Jeg er spesielt opptatt av velferdsteknologi, og her følger regjeringen opp Hagen-utvalget (NOU 2011:11). La oss håpe det betyr fortgang på tiltaksfronten. Boligmeldingen skulle vært ute for lenge siden, hvis en ser på samfunnsdebatten. Uansett en spennende sak, hvor det ikke finnes enkle løsninger.

For NyAnalyse sin del er også meldingen om regional utvikling og distrikts-Norge et potensial. For det første er det mye på tvers politikk for statsrådene å samle (eller ikke samle) seg om! Samferdsel, skatt, kommuneøkonomi, helse og forsvar ++. For ikke å glemme effektivisering av offentlig sektor. Samtidig lager vi gode flytte- og inntektsutredninger for tiden. Vi er til og med underleverandør til prosjektet Oslo OL i 2022.

Det er selvsagt en mengde gode intensjoner, meldinger og oppfølging av de store sakene; Nasjonal transportplan og Samhandlingsreformen i talen. Les hele her http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/trontaler/regjeringen-jens-stoltenberg-17102005–/hans-majestet-kongens-tale-til-det-157-s.html?id=700770

De andre sakene som Statsbudsjettet vil vise konkret; som SPs økninger i tollprosenter på mat, oljepengebruken og evt. skatteendringer kommer 8.oktober. Mest trolig ved en planlagt budsjettlekkasje noen dager før…

Frihet skapes ikke av en mengde nye Stortingsmeldinger, men det er lov å prøve seg!

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Terje Strøms blogg

NA24 samler de beste kommentatorene. Her får du din daglige dose kommentarstoff

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.