*Nettavisen* Nyheter.

Oljebrems, men fart i boligmarkedet!

Nå kan Erna og Siv smile bredt.

Først har OECD gitt råd om lavere skatter og viktigheten av smartere løsninger, også kalt Produktivitetskommisjon! Og at de gjerne kan kutte mer i offentlige utgifter, og legge bedre til rette for grunderskap og entreprenører. Ja, det er altfor få akademiske grundere i landet vårt. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2014/OECD-publiserer-ny-landrapport-om-Norge.html?id=752456

Jeg tror omfanget på statlig sektor, oljeklyngens lønninger og små forskjeller i lønnsdannelsen for øvrig kan belyse noen av utfordringene.

Hvor mange er det som vil sjanse på flere år med mye jobb, usikkerhet og mindre lønn enn arbeidsfolk flest? I NyAnalyse har vi satset - og etter 4 års drift leverer vi "tall som setter dagsorden" til organisasjoner, bedrifter, media og kommuner.

Mindre todeling i norsk økonomi...

En ny markedsundersøkelse fra NHO viser at oljebremsen er satt på innen olje- og energiklyngen etter flere år med historisk høye oljeinvesteringer og ringvirkninger. Optimismen er lavere, og Statoil kutter gratis kaffe og dyre konferanser.

En sterk lønnsvekst og kamp om de beste hodene; ledere, fagarbeidere og ingeniører, har kostet dyrt. Det er lansert kuttprogrammer med Statoil i front, og bransjen er mer usikker på fremtiden. For regjeringen kan det løse noe av "todelingsproblemet" mellom oljå og vanlige bedrifter. Flaks og dyktighet, altså.

Klikk på bildet for å forstørre.

 Kostnadsmessig konkurranseevne er svakere enn på lenge for industrien, og det følger av flere år med høyere lønnsvekst enn handelspartnere. Sektorene olje og gass inkl. tjenester, bank og forsikring samt lederlønninger drar opp Frontfaget. Som gjør offentlige tjenester kostbare.

Vi er dyrest i verden, som krever at vi er de mest effektive

, eller får grisebra betalt for naturressursene, som Jens har forelest om.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2777146.ece

Klikk på bildet for å forstørre.

 Nå skal det sies at oljeinvesteringene trolig blir rekordhøye i år også. For 2014 justerer selskapene anslagene noe opp, til rekordhøye 223,7 milliarder kroner, se tall SSB -

http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/oljeinv

Fart igjen på boligmarkedet...

De siste boligpristallene viser at boligmarkedet er på vei tilbake mot normalen. En prisvekst på 0,9 % (sesongjustert 0,3 %) og høye omsetningstall fra januar til februar betyr mindre pessimisme. Selvsagt betyr noe høyere arbeidsledighet litt for boligetterspørsel. Et moderat lønnsoppgjør (3,5%?) betyr ikke så veldig mye i den store sammenhengen.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Se på oljebyen Stavanger hvor boligprisene har steget 146 % på 10 år!!

På den annen side er fjerning av arveavgiften en viktig "joker" i enkelte storbyområder. Når det gjelder bekymring ift. gjeldsgrad vil jeg påpeke at:

Gruppen over 55 år står for ca 1/4 av samlet gjeld i befolkningen og deres lånevekst er dobbelt så høy som snittet. Det gjør sammenlikningen med 1990-tallet på gjeldsgrad i husholdningene litt misvisende. Det er i følge SSB drøyt 7 prosent av husholdningene som har over 4 gangen inntekt i samlet gjeld. Det skal ikke medføre kollaps i hele boligmarkedet og landets økonomi.

Tror jeg da (:-)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag