*Nettavisen* Nyheter.

Regioner: Hvem skal slå seg sammen med hvem?

Stokke, Andebu og Sandefjord fikk ja på sin søknad om sammenslåing av Kongen i statsråd nylig. De er førstemann ut i den "store" kommunereformen. Mange flere vil komme etter de neste 2 årene.

  • Hva avgjør hvilke som bør slå seg sammen?
  • Hvor stor bør den nye kommunen være?

Vi i NyAnalyse har evaluert potensielle sammenslåinger for flere av landets kommuner, og her er noen tanker.

Minst 5.000 mennesker?

Mye tyder på at kommuner på under 5000 innbyggere har et stort potensial til å spare mye ved samarbeid. Ser man for eksempel på gjennomsnittlige kostnader per innbygger til pleie- og omsorgsområdet, ser vi en tendens til høyere utgifter for de små kommunene og en utflating for kommuner med over 15 0000 innbyggere.

Denne effekten finner vi igjen på flere av de kommunale tjenesteområdene. Det vil si at mye av den direkte stordriften på tjenestenivå er hentet ut ved kommuner på rundt 10-20 000 innbyggere. Jeg tror allikevel at det kan finnes et betydelig 'kvalitets- og effektiviseringspotensial' utover dette. Nedenfor ser vi en graf som viser hvordan kostnader per innbygger varierer innen omsorgen.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Smått er godt?

Resultater fra Innbyggerundersøkelsen gjennomført av Difi viser imidlertid at innbyggere i små kommuner er mest tilfreds med det kommunale tjenestetilbudet, så dette momentet må undersøkes nærmere i hver enkelt region.

Det kan også være en fordel ved sammenslåing for den enkelte kommune dersom befolkningssammensetningen, ressursene eller tjenestetilbudet er ulikt. En kommune med spesielt høy andel eldre kan få tilgang til flere hender i pleie- og omsorgs-sektoren ved å slå seg sammen med en yngre befolket kommune. Innbyggerne kan på sin side få et utvidet tilbud i en større region, eller flere valgalternativer. Et moment som er spesielt relevant for tettbygde kommuner er muligheten for større tilgang til land i nabokommunen som kan frigjøre sentrumsnære landarealer til byutvikling.

Figuren under viser den totale kommunale sysselsettingen som andel av arbeidsstyrken benyttet til fire tjenesteområdene i 2014 og 2025 for Asker, Sarpsborg og Skien kommuner samt en Region bestående av 3-4 kommuner NyAnalyse har utredet sammenslåing for tidligere.

  • Barnehage

  • Grunnskole

  • Helse- og sosialtjenester

  • Kommuneadministrasjon

Klikk på bildet for å forstørre.

 Asker er den største kommunen, men har lavest ressursbruk i 2014 og en ventet moderat vekst frem mot 2025, tett etterfulgt av Sarpsborg og så Skien kommune.

At den nye regionen med 4 sammenslåtte kommuner med dagens struktur bruker en betydelig høyere andel av sysselsettingen, tyder på at regionen kan spare ressurser på sikt ved en sammenslåing.

Og Kommunal - og moderniseringsdepartementet bidrar for tiden med penger til forskning og faktagrunnlag over hele landet. Startskuddet har gått for en ny organisering av tjenesteproduksjonen.

Er Norge fordelt på rundt 200 kommuner om 4 år?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.