Gå til sidens hovedinnhold

Svarte penger, 25 millioner og Frp gjennomslag?

Erlend Wiborg i FRP har skjønt det. Jeg tviler litt mer på Regjeringen. De har lovet så mange andre skattekutt.

Høyre har følgende forpliktelse i en resolusjon fra landsmøte i mai 2014:

"- Vurdere innføring av et ROT-fradrag for å flytte svart arbeid til den regulerte økonomien".

For å ta omfanget av svart arbeid på alvor, så holder det ikke med 25 millioner kroner.

1-2 milliarder kroner kunne sørget for at etterspørselssiden etter svarte tjenester forsvant. Hvis folk fikk 30-50.000 kroner i fradrag i selvangivelsen.

Det bør komme en start på et skattefradrag for hvite håndverkstjenester på plass allerede i høstens statsbudsjett.

Det kan nok være fristende å spare noen tusenlapper på å leie inn håndverkere svart: De tjener mer, du betaler mindre. Det må jo være en vinn-vinn-situasjon. Det er mange nordmenn som tenker slik. En av fem har betalt håndverkere svart, og hver fjerde nordmann vurderer å gjøre det i fremtiden.

Den svarte økonomien utgjør i dag 5-14 prosent av Norges BNP. Det er over 100 mrd kroner!

Svart arbeid koster med andre ord staten betydelige beløp hvert år i tapte skatteinntekter. Det er også med på å opprettholde sosiale ulikheter og urettferdig konkurranse fra useriøse aktører. Svart arbeid gjør det også enklere å utnytte særlig utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Det som kan se ut som en vinner-situasjon for den enkelte, er altså et tap for samfunnet.

Oppdra folket!

Det er derfor et stort behov for å oppdra den norske befolkningen til å kjøpe hvite tjenester som sikrer de ansattes rettigheter, skatteinntekter og klageretten til forbruker. I Sverige har aksepten for svart arbeid falt som en sten etter at fradraget ble innført. På den måten kan ordningen sammenliknes med røykeloven, som endret nordmenns holdninger og røykevaner nærmest over natten. Et skattefradrag gjør det mindre attraktivt å kjøpe og arbeide svart og flytter mange mennesker fra en svart økonomi uten rettigheter til en ordnet ansettelse. Det gir likere konkurransevilkår mellom småbedrifter og useriøse aktører.

Høyre og Frp-regjeringen varslet i Sundvolden-erklæringen høsten 2013 at de skal utrede en skattefradragsordning i denne Stortingsperioden. Frp er i utgangspunktet positive til en ordning som i Sverige, med et direkte skattefradrag for utførte tjenester på 50.000 kroner eller 100.000 kroner per husholdning årlig. I Høyre har man foreløpig vært skeptiske til kostnadene for statskassen ved innføring av fradraget. Derfor har bla. Bedriftsforbundet og Huseiernes landsforbund gått inn for ulike varianter av rimeligere ordninger som i første omgang omfatter byggebransjen. Selv lave fradrag tror jeg vil ha en positiv effekt. Målet må likevel være å få prisene i det svarte og hvite markedet til å nærme seg over tid i bygg-, anleggs- og renholdsbransjene.

Ta det mer alvorlig nå.

Regjeringen er klare på at det skal lønne seg og arbeide, og de skriver i Sundvoldenerklæringen at de ønsker et 'trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting'. Sånn er det ikke i dag.

Et målrettet skattefradrag for hvite håndverkstjenester ville fått Fabian Stang til å tenke klart. Han ville bedt om kvittering for å få fradraget. Sånn tenker Ola Nordmann. Dette kan bli et viktig middel for å kutte ned etterspørselen etter gråsvarte tjenester hos norske husholdninger?

Nye 25 millioner på statsbudsjettet er et fint signal, men det utgjør ikke store forskjellen.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året