*Nettavisen* Nyheter.

Valg 2013: SSB slår tilbake mot Klassekampen

Forrige torsdag la SSB frem nye prognoser for AS Norge.

De anslår at veksten i fastlands-Norge stiger med ca 3 % årlig, at lønnsveksten ligger rett under 4% og at renten holder seg lavt enda lenger.

Boligprisveksten bremser opp, men privat konsum vokser videre.

Mest oppsiktsvekkende var forutsetningene om borgerlig flertall om 3 måneders tid i stortingsvalget til høsten.

Og som en konsekvens av dette ble det lagt inn ca 15 milliarder i netto skattereduksjoner. Det betyr ikke at SSB støtter de borgerlige, men de vil gjerne treffe best mulig med sine prognoser.

Handlingsrom innenfor 4%'en til skattekutt

De skriver befriende ærlig og redelig om hvordan en ny regjering vil ha handlingsrom til å benytte skatt som verktøy. Dette fordi pensjonsfondet vokser, økonomien vokser og vi har god tilgang på arbeidskraft.

Derfor finner de altså 15 mrd kroner i skattereduksjoner som ikke går på bekostning av handlingsregelen. Avstanden ligger omtrent på det samme som i dag. Nå er jo 15 mrd kroner en forsiktig skattereduksjon på 4 år. Formuesskatten isolert sett uten dynamiske virkninger kan fjernes, men så er det slutt.

Den viktigste lærdommen er likevel at en modellbasert øvelse med skattekutt, økt offentlig konsum og ansvarlig økonomisk politikk ikke truer velferd, slik verden er skrudd sammen i dag!

Bruk av private leverandører

SSB legger også inn en høyere bruk av private tjenesteleverandører basert på borgerlig politikk. Offentlig konsum vokser videre, men mer produksjon skjer hos private. Det er en nødvendig effektivisering og smartere bruk av ressursene. MODAG-modellen operer med produktivitetsvekst i offentlig virksomhet på 0,5% (forutsatt).

Det kan ikke være uklokt å slippe til private med høyere vekst i produktiviteten.

Klassekampen leser disse prognosene som "økt ledighet med Erna" - og skriver;

"BLÅTT: Skatteletter og privatisering vil gi høyere arbeidsledighet i Norge. Det mener SSBs forskningsleder Torbjørn Eika blir konsekvensen hvis Norge får en borgerlig regjering."

lenke http://www.klassekampen.no/61551/article/item/null/flere-ledige-med-erna

SSB uenig!

Det var mer enn SSB kunne ha stående uimotsagt:

"Oppslaget i fredagens Klassekampen, basert på pressekonferanse og intervju med forskningsleder Torbjørn Eika i forbindelse med fremleggelsen av SSBs siste konjunkturrapport, innholder noen misforståelser. Konklusjonen i overskriften er heller ikke i samsvar med våre analyser"

lenke http://www.ssb.no/116482/ssb-valgutfall-og-ledighet

Balanse mellom privat og offentlig sektor

Gjennom det siste 10 -året har norsk finanspolitikk sørget for stadig mer offentlige utgifter. Det er ingen naturlov at høyest effekt på arbeidsledighet er det eneste mantra.

- Vi trenger en sunn balanse mellom de ulike virkemidlene i vår økonomiske styring. Nettopp dette har SSB uttalt ved en tidligere anledning.

Finanskrisen og skatteløftet fra 2004 har gitt Norge en sterk vekt i lønnsinnhold og konsum i det offentlige. Næringslivet utenom oljeklyngen har fått det verre og verre.

På overflaten ser det meste ryddig ut, men en kombinasjon av dyrere tjenester, større krav fra brukere og liten fokus på effektivisering, er uheldig over tid.

Skatt løser ikke alle problemer...

En mer innovativ tjenesteproduksjon, færre kommuner, og bruk av skattepolitikken er ikke det Klassekampen drømmer om.

Skattekutt er en del av løsningen, og det har både Regjeringen og de fleste andre forstått.Les SSBs økonomiske prognsoer her http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/116033?_ts=13ef5cae920

NB!

4.juni legger BedreSkatt opp til diskusjon om formuesskatten, hvor NyAnalyse har oppsummert en større spørreundersøkelse, så følg med på bedreskatt.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag