Både kvalitativt og kvantitativt står det veldig bra til med norsk krimlitteratur. Det finnes spydspisser som har inntatt internasjonale pallplasser, men samtidig finnes det en underskog som sørger for stadig nytt påfyll. Begge deler er like hyggelig og det er i den siste kategorien Lisbeth Pettersen (61) kommer inn som nok et friskt pust.

Mange av oss har nok støtt på Pettersen som journalist opp gjennom åra, men likevel så jeg ikke denne «utskeielsen» komme. Hun har gått den lange veien gjennom Cappelen Damms krimforfatterskole og hun har også hatt Morten Harry Olsen som coach. Hvor viktig det har vært for henne, veit nok bare hun sjøl, men sluttresultatet og eksamen - «La meg ikke huske» - står i alle fall til mye mer enn bestått.

Pettersen har drevet svært god research på flere områder, blant annet meteorologi, farmakologi og ikke minst klima- og miljøforskning. Det er nemlig i disse skjæringspunktene Pettersen har lagt historia som starter med at Nina Berger, som jobber som forsker på Cicero, mister hukommelsen etter ei stygg bilulykke. Mer eller mindre samtidig blir tre samfunnstopper kidnappa og politiet begynner etterhvert å ane en viss forbindelse som Nina Berger ikke makter å skjønne.

Pettersen greier gjennom en logisk framdrift i historia og ved hjelp av godt språk å legge ut ledetråder som både forvirrer og hjelper. Dette er nemlig ikke en type krimroman der blodet flyter og der likene står i kø, men der vi gjennom et realistisk plot - der det aller meste foregår i Oslo øst - blir drevet framover og der det er vanskelig å legge den fra seg.

Den ferske krimforfatteren makter å holde meg på spenningsbenken nesten helt til siste slutt og hun imponerer på flere områder blant annet med sin psykologiske innsikt. Lisbeth Pettersen har med andre ord fortalt oss at et nytt krimforfattertalent har inntatt manesjen og jeg har allerede begynt å glede meg til neste runde.