*Nettavisen* Nyheter.

- Hold øynene på dette tallet

Det er minst to kilder til at folk går seg vill i det økonomiske landskapet. For det første brukes tid på gamle tall og for det andre kan tallene man ser på, lyve om den faktiske utviklingen i økonomien.

Tidligere i år oppfordret DN.no leserne sine om å holde «øynene på dette tallet». Tallet det var snakk om i artikkelen fra den 28. januar, var USAs bruttonasjonalprodukt (eg. gross domestic product eller GDP) for fjerde kvartal. Årsaken til at dette oppslaget er problematisk fra et analytisk ståsted, er åpenbar. BNP fra fjerde kvartal 2010 oppsummerer hva som skjedde i den siste tremånedersperioden i 2010, og sånn sett er tallene i snitt fra den 15. november. Å bruke mye tid på å måle en tilstand som er to og en halv måned gammel, er tvilsom tidsbruk for dem som ønsker å forstå kapitalmarkedene, som har kort ledende egenskaper i forhold til vendepunkter i økonomiens veksttakt. Dette åpenbare poenget glemmes ofte; derfor kan vi regne med at det også fremover vil lages oppslag om snøen som falt i fjor.

Det andre poenget har med en form for overdreven tro på modeller å gjøre; vi bruker output fra modeller uten å stille spørsmålstegn ved svakhetene i modellen. For å illustrere dette poenget, vil det være hensiktsmessig å bruke bruttonasjonalproduktet i USA fra tredje kvartal i år; selve tallet gir oss normalt lite fremoverskuende informasjon, men det kan brukes for å belyse måleproblemer.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

I grafen ovenfor ser vi annualisert veksttakt i henholdsvis bruttonasjonalprodukt (eg. GDP), bruttonasjonalinntekt (eg. GDI) og en sammenfallende indeks (eg. coincident index). GDP og GDI er konseptuelt sett det samme, men tallene forteller av og til en ulik historie. En sammenfallende indeks skiller seg fra både GDP og GDI fordi den konseptuelt sett er sammensatt helt annerledes.

For noen år siden begynte en økonom, Jeremy J. Nalewaik, i den amerikanske sentralbanken å undersøke forløpet i GDP i forhold til GDI (se bl.a. her, her og her. Han fant bl.a. at GDI hadde bedre sykliske egenskaper ved vendepunkter i økonomien; fordi det nettopp er rundt vendepunkter at gode råd er dyre, er Fed-økonomens observasjoner interessante.

Når det gjelder tredjekvartalstallene fra USA, har mang en økonom gledet seg over at GDP-tallene indikerer at avmatningen i økonomien bremset opp; de to siste månedene har amerikanske økonomer nedjustert risikoen for en resesjon i USA og oppjustert veksten de kommende 12 månedene. Interessant nok har GDI-tallene fortsatt å melde om fallende vekst også i tredje kvartal. GDP og GDI gikk altså i motsatt retning i tredje kvartal; skal man legge vekt på GDI-tallene, er det med andre ord ingen grunn til å anta at økonomien fant fast dekke under føttene igjen i forrige kvartal. Tvert om indikerer GDI-tallene det Nalewaik omtaler som «stall speed»; en slik bråstopp har historisk vært forbundet med resesjoner. I tillegg kommer at den sammenfallende indeksen fra ECRI, en indeks som oppsummerer utviklingen i ulike underliggende makrodata fra alle kanter av økonomien, går i samme retning som GDI.

Analysen av GDP, GDI og coincident index er viktig fordi den minner oss om at alle målene vi ser på, bare er modeller som har til hensikt å gi oss et forenklet bilde av virkeligheten. Når man lager modeller, mister man av og til verdifull informasjon. Derfor er det viktig å gjøre så mange krysspeilinger som mulig, slik at man ikke baserer handlingene på utviklingen i bare én indikator eller modell.

Å legge mye vekt på BNP-tallene i analysen av kapitalmarkedene, er normalt farlig fordi BNP-tallene er mer enn et par måneder gamle når de publiseres. I tillegg kommer at et mål på virkeligheten kan lyve fordi det ikke finnes ett mål som fanger opp alt. BNP-tallene fra tredje kvartal i USA minner oss om disse viktige poengene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.