RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Trym Riksen

- Norske aksjer skal opp

En gjennomgang av analytikernes estimater tilsier et kurspotensial på ti prosent i norske aksjer. Dermed er norske og amerikanske analytikere helt på bølgelengde.

De siste ukene har vi sett på amerikanske analytikeres spådommer om børsens utvikling. Mens jeg tidligere fokuserte på strategenes spådommer i kommentarene om amerikanske tilstander (se her og her), ser jeg denne gang på norske aksjeanalytikeres estimater. Strateger har gjerne en overordnet, top-down-tilnærming til markedet, mens aksjeanalytikere fokuserer mer på enkeltselskaper; de har derfor en såkalt bottom-up-tilnærming til markedet.

 

Den svarte linjen i grafen ovenfor viser utviklingen i OSEBX-indeksen siden 2007. I samme graf er det vist hva det jevne selskapet i OSEBX-indeksen antas å kunne stige med ifølge de norske aksjeanalytikerne. For å få frem den grå linjen, har jeg tatt utgangspunkt i analytikernes målkurser for samtlige selskaper i OSEBX-indeksen. Denne målkursen er sammenliknet med faktisk aksjekurs til enhver tid. Differansen mellom målkurs og faktisk kurs utgjør kurspotensialet. Jeg har hele tiden holdt meg til hvilket kurspotensial medianselskapet antas å ha. På den måten får jeg et bredere bilde av kurspotensialet i norske aksjer enn om jeg så mest på indekstungvekterne.

Merk at kurspotensialet, som er vist i høyre loddrette y-akse, er invers. Median kurspotensial følger med andre ord OSEBX-indeksen tett, men forholdet mellom børsindeksen og kurspotensialet er inverst.

 

Grafen ovenfor viser OSEBX-indeksen og noe jeg har kalt en «fair OSEBX-kurs». Denne justerte OSEBX-kursen fremkommer ved å gange faktisk OSEBX-kurs med median kurspotensial. Vi ser at fair OSEBX-kurs og den faktiske OSEBX-indeksen følger hverandre tett. Fordi norske analytikere, på bred basis, aldri har spådd nedgang i aksjekursene i analyseperioden - som inneholder et av historiens verste krakk - ligger fair OSEBX-kurs alltid over den faktiske OSEBX-indeksen. Analyseperioden er kort, men vi finner vi ingen klare eksempler på at norske analytikeres kursmål har ligget foran indeksutviklingen. Merk imidlertid at denne analysen har aggregert opp enkeltanalytikeres estimater og tatt utgangspunkt i medianselskapet. På enkeltaksjenivå finnes det helt sikkert tilfeller hvor analytikernes kursmål har ledet faktisk kursutvikling; aksjeanalytikeres anbefalte porteføljer i DN og Dine Penger har som kjent slått markedet over mange år. Fokus i denne analysen har vært å se hvilke mønstre som fremkommer når man samler opp mest mulig informasjon, litt på samme måten som epidemiologisk medisin har et annet fokus enn den kasusorienterte medisinen.

En gjennomgang av norske selskapsanalytikeres kursmål forteller oss at de i likhet med Wall Street-strategene i USA aldri er bearish på bred front. Det kan med andre ord virke som om snittanalytikeren er optimistiske uavhengig av om han sitter i Norge eller USA, eller ser verden ovenfra og ned eller nedenfra og opp.