*Nettavisen* Nyheter.

Airbag for norske investorer

Det er en evig diskusjon om man bør sikre kronen for aksjeinvestorer. De to siste årene har illustrert hvor vanskelig det er å konkludere, og den siste globale børsnedturen er intet unntak.

Mange investorer ønsker ikke å leve med valutarisiko i tillegg til den høye aksjerisikoen. I utgangspunktet høres det forlokkende ut å leve med ett lag av risiko i stedet for to, men i praksis er ønsket vanskelig å oppfylle for investorer som plasserer pengene internasjonalt. Poenget er at en aksje er en investering i realaktiva. Skal man hedge bort all valutarisiko, må man kjenne til valutamiksen til enhver tid på både inntekts- og kostnadssiden. I praksis er det en overveldende jobb når selskapene vokser i størrelse og opererer på tvers av valutagrenser. I tillegg kommer at en del selskaper hedger valuta på egenhånd, og hvordan skal en investor stille seg til selskapenes egne, ofte konfidensielle valutaprogrammer? Til tross for den myriaden av problemstillinger som har med valutahedging å gjøre for aksjeinvestorer, er det en del som ikke gir seg. Da pleier jeg å bruke Statoil som et eksempel: Du får kjøpt Statoil-aksjen i ulike valutaer. Hva ville du ha gjort med STL-aksjer som er notert i henholdsvis euro og dollar?

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Grafen ovenfor illustrerer STL-poenget. Her er vist hvordan 100.000 kroner har utviklet seg i STL-aksjen siden nyttår, gitt at man har valutasikret investeringen i norske kroner. Den eneste forskjellen er valutaen på noteringsstedet. Den hvite linjen viser STL notert i kroner, den røde viser STL notert utenlands i euro og den blå linjen viser STL notert utenlands i dollar. De 100.000 kronene er blitt til henholdsvis 86.188, 89.972 og 78.362 kroner avhengig av om man plasserte i kroner, euro eller dollar, og samtidig valutasikret plasseringen. Selv om det er nøyaktig samme aksje vi snakker om, er det plutselig noteringsstedet som avgjør om avkastningen blir den samme som i STL på Oslo Børs. For en del fungerer imidlertid ikke denne illustrasjonen; aksje- og valutarisiko høres fortsatt mer risikofylt ut enn bare aksjerisiko.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Grafen ovenfor viser utviklingen i internasjonale aksjer (MSCI All Country) i henholdsvis norske kroner (hvit stiplet linje) og i lokal valuta oppgitt i en dollarindeks (rød linje). Her ser vi at en uhedget investor fikk en mer behagelig ferd ved krakket i 2008 og 2009. Også den siste markedsuroen har fart vennligere med uhedgede norske investorer. Dette har med kronebevegelsene å gjøre, hvor vi de siste årene har sett at kronen svekkes betydelig i perioder med uro. Sånn sett har uhedgede norske investorer som har plassert penger på internasjonale børser, fått en skikkelig støtdemper gjennom kronedepresieringen når det har stormet som verst. Denne illustrasjonen kan ikke brukes som et bevis på at man alltid bør sitte uhedget i internasjonale aksjemarkeder, men den får frem hvor vanskelig det er å gi et klart råd om å sette i gang med valutasikring for privatpersoner med internasjonale aksjeinvesteringer.

Våt, kald og urolig

Jeg skrev for to uker siden at «Markedet gikk gjennom isen». Her trakk jeg frem tre scenarier for de neste ukene:

  1. Aksjemarkedet henter seg kjapt opp igjen.
  2. Aksjemarkedet beveger seg tett rundt dagens nivåer.
  3. Aksjemarkedet faller videre.

Det er naturligvis for tidlig å si om trenden i aksjemarkedet er brutt, men Ned Davis Research-grafen nedenfor viser trendutviklingen på tvers av 42 markeder i alle regioner.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Det er bare 29 prosent av markedene som for tiden er over 200 dagers glidende snitt. Trenden har med andre ord ikke vært svakere siden oppturen startet våren 2009.

Markedet er for tiden oversolgt og en rekyl opp ville ikke overrasket noen. Det ferske forsøket på å bryte gjennom den sykliske bullmarkedstrenden på tvers av 42 aksjemarkeder og i en rekke andre aktiva er likevel noe som vil plage trendbaserte investorer gjennom hele sommeren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.