*Nettavisen* Nyheter.

All verdens utbytte monner ikke

I gamle dager brukte man utbytte i modeller for verdsettelsen av aksjemarkedet. Dagens investorer ser ut til å ha mistet helt interessen for utbytte.

Ifølge én av de opprinnelige modellene for å verdsette aksjemarkedet skal man neddiskontere verdien av fremtidig utbytte for å finne dagens riktige aksjekurs. På 1950-tallet formaliserte Myron J. Gordon forholdet mellom aksjekursen (P) og utbytte (D) slik: P = D/(r-g), hvor D er lik neste års utbytte eller dividende, mens r og g er henholdsvis diskonteringsrenten (egenkapitalkostnaden) og fremtidig vekst i utbyttet. Modellen kalles kort ganske enkelt Gordons vekstformel.

Gordon tenkte nok at investorene er ute etter å få kontant betalt over tid i fremtiden for å gi fra seg penger i dag. Det gjør det interessant å reise følgende spørsmål: Hvor lang tid har det erfaringsvis tatt før investorene fikk betalt gjennom fremtidig kontantutbytte?

Klikk på bildet for å forstørre.

 


I den grå linjen i figuren ovenfor er det beregnet hvor lang tid det gikk fra man observerte det amerikanske aksjemarkedets (Standard & Poor's 500) pris (P) til nåverdien av fremtidige utbyttebetalinger var lik P. Vi ser at det sjelden tok mer enn 30 år før aksjemarkedets pris ble matchet av den neddiskonterte verdien av fremtidig utbytte; normalt tok det rundt 20 år før verdien av fremtidig utbytte var lik verdien av dagens aksjekurs.

I den blå linjen i figuren ovenfor er det beregnet hvor mange år man må gå tilbake i tid for å finne at nåverdien av historisk utbytte er lik dagens kurs S&P 500-kurs. Vi ser at den blå og den grå linjen ligger tett oppå hverandre; med andre ord har man sjelden trengt mer enn 20 til 40 år med historisk utbytte for å matche dagens aksjekurser.

Fra 1990-tallet ser vi et klart brudd med historiske mønstre. Nåverdien av alt historisk utbytte i S&P 500 tilbake til 1871 matcher knapt dagens aksjekurser. Med andre ord: Hvis du tok vare på alle historiske utbyttebetalinger justert for inflasjonen i perioden, ville denne inflasjonsjusterte utbyttestrømmen så vidt nå opp til dagens S&P 500-kurs. Det er for tidlig å si om fremtidige utbytteutbetalinger noen sinne vil matche dagens aksjekurser.

Gamle prisingsverktøy står for fall. All verdens utbytte kan ikke forklare dagens aksjekurser i USA. Det er for tidlig å si om dette skyldes at investorenes horisont nærmer seg det uendelige i dagens lavrenteregime, og om investorene allerede har neddiskontert alle fremtidige verdier og dermed spist opp den fremtidige kursavkastningen i amerikanske aksjer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag