Gå til sidens hovedinnhold

Alltid optimist

Overgangen til et nytt år er høytid for finansielle prognoser. Tradisjonen tro spår aksjestrategene også i 2014 oppgang i aksjekursene.

Det har ikke skjedd en eneste gang at aksjestrategene på Wall Street har spådd nedgang i aksjekursene ved inngangen til et nytt år. 2014 er intet unntak, jf. figuren nedenfor. Søylene i figuren viser kursen i S&P 500 i forhold til aksjestrategenes kursmål for den toneangivende aksjeindeksen ved inngangen til det nye året (det er ikke første gang jeg tar for meg dette temaet, se for eksempel denne kommentaren fra januar 2011).

Aksjestrategene har de historiske oddsene med seg når de alltid har spådd oppgang ved inngangen til et nytt år; aksjemarkedet har historisk steget i omtrent to av tre år, og da er det smart å ikke utfordre disse oddsene ved å spå en nedtur. Vi er alle opplært til å ikke rope «ulv» hvis vi ikke er helt sikre på at faren er overhengende, og blant annet derfor kommer vi sannsynligvis aldri til å gå inn i et år med pessimistiske aksjestrateger.

Å kunne si på forhånd hvordan aksjestrategene oppfører seg (de vil alltid spå oppgang), er lettere enn å spå hvor aksjekursene står om et år. Aksjestrategenes atferd kan lett beskrives innenfor spillteorien; «worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally», sa den kjente økonomen og suksessfulle investoren John Maynard Keynes (1883-1946). Aksjekursene er til forskjell fra strategenes atferd utsatt for blant annet psykologiske og sykliske krefter som det er mer vrient å kvantifisere og modellere på et fornuftig vis. At det er vanskelig å spå hvor aksjekursene står om et år, vet naturligvis aksjestrategene, og sannsynligvis derfor legger de som gruppe og i snitt alltid til grunn et «normalår» i aksjemarkedet (ikke ta det så nøye at størrelsen på søylene i figuren ovenfor svinger fra år til år, for kurspotensialet avhenger av om markedet har beveget seg rett før måletidspunktet).

Dessverre er det enklere å spå spåmennenes spådommer enn å spå aksjemarkedet. Denne innsikten er verdifull, for den forteller deg at verden er litt mer usikker enn de alltid optimistiske prognosene fra meglerhusene vil ha det til.