*Nettavisen* Nyheter.

Amerikansk eksepsjonalisme

Aksjer i USA er eksepsjonelle. I alle fall hvis du vurderer prisingen av dem. Billigere aksjer må du langt ut av landet for å finne.

Pengetrykkingen i USA driver amerikanske verdipapirer til værs. Den gode kursutviklingen i amerikanske aksjer har en åpenbar bivirkning; USA er blant verdens dyreste aksjemarkeder og amerikanske aksjer har jevnt over kanskje aldri vært høyere priset i forhold til foretakenes langsiktige inntjeningspotensial.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Tabellen ovenfor lister opp landene i MSCI All Country-indeksen, rangert etter hvor dyre markedene er i forhold til langsiktig inntjeningspotensial. Prisingsmultippelen det er snakk om i dette tilfellet, er såkalt syklisk justert p/e; her deler man dagens børsverdi (p) på inflasjonsjustert snittinntjening fra de ti siste årene (e). Det er bare Danmark, Filippinene og Colombia som for tiden er høyere priset enn USA i forhold til syklisk justert inntjening.

Hvis vi titter litt nærmere på amerikanske aksjer, finne vi at de store aksjene i MSCI USA-indeksen og Standard & Poor's 500-indeksen skygger for det faktum at aksjer med lavere børsverdi er enda dyrere, både absolutt og i forhold til sin egen historikk.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Figuren ovenfor viser syklisk justert p/e i store selskaper (S&P 500), mellomstore selskaper (S&P 400) og i små selskaper (S&P 600). De mindre selskapene i S&P 400 og S&P 600 er mer enn 50 prosent høyere priset i forhold til sin syklisk justerte inntjening enn de store selskapene i S&P 500. Småselskapene i S&P 600 er nesten like dyre i dag som ved inngangen til 2000. I snitt er de 1000 selskapene i det amerikanske SMB-segmentet like dyre i dag som S&P 500 var i 2000.

En litt uvanlig innfallsvinkel til prisingen av amerikanske aksjer er å vurdere medianselskapets børsverdi i forhold til omsetning (medianen er den midterste observasjonen i en rangert tallrekke og gjenspeiler i dette tilfellet den generelle p/s-prisingen i S&P 500 i stedet for at prisingsmultippelen overskygges av de aller største selskapene i en gjennomsnittlig p/s-multippel for hele indeksen). Dette gjøres i figuren nedenfor.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Figuren forteller oss at aksjene i storsegmentet S&P 500 aldri har vært dyrere når det er børsverdi i forhold til omsetning som vurderes. Hva skyldes de ekstreme utslagene de siste årene? For å besvare spørsmålet, kan vi bruke figuren nedenfor. Dataene i figuren er satt sammen av

Andrew Smithers

og er basert på statistikk fra nasjonalregnskapet i USA.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Marginene i USA har aldri vært høyere enn i dag, og dette kaster lys over de høye pris/omsetning-multiplene (price/sales).

Resultatmarginene har historisk hatt den egenskapen at de alltid har normalisert seg; tider med veldig høye marginer har blitt avløst av perioder med lavere marginer, og motsatt. De historiske erfaringene stemmer godt overens med økonomisk teori; perioder med svært god lønnsomhet tiltrekker seg økt kapasitet, som trekker lønnsomheten ned igjen, og motsatt. I dag er det få som mener denne empirien og teorien er relevant for fremtiden.

Amerikansk eksepsjonalisme gjør seg for tiden gjeldende i aksjemarkedet. De fleste aksjer i USA er i dag priset nær nivåer vi tidligere forbandt med aksjeboblen på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Konsensus er lite bekymret og mener marginene i amerikanske foretak har etablert seg på et permanent høyt platå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag