RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Trym Riksen

Det går likar no

Stadig flere synes å føle at verdensøkonomien er på bedringens vei. En objektiv gjennomgang av makrotallene indikerer at det er et voksende gap mellom persepsjon og virkelighet.

Økonomene har oppjustert anslagene sine for global økonomisk vekst i løpet av den siste måneden. Slike oppjusteringer ses som regel når økonomien har beveget seg i samme retning. La oss derfor forsøke å måle den løpende veksten i verdensøkonomien.

Å måle veksten byr på mange utfordringer. Datakvalitet og dataenes alder når de publiseres, er to åpenbare utfordringer. Det samme er det faktum at BNP-tallene, som er de mest åpenbare å se på, bare oppdateres kvartalsvis. Heldigvis finnes sammenfallende indekser. Dette er dataserier som oppdateres månedlig i stedet for kvartalsvis. ECRIs sammenfallende indekser er dessuten satt sammen på samme vis på tvers av alle økonomier, som dermed sikrer konsistens i måten dataene samles inn på. Dessverre finnes ikke nyere sammenfallende indekser for hele verdensøkonomien enn de som er basert på januaraktiviteten. Merk imidlertid at kapitalmarkedet bunnet ut i høst og at persepsjonen om bedring var økende i god tid før utløpet av fjoråret.

 

Grafen ovenfor viser årsveksttakten i sammenfallende indekser på tvers av 20 land. Hvor blir det av omslaget? Det kan naturligvis tenkes at persepsjonen om omslag skyldes at folk flest følger med på ledende indikatorer, men det henger ikke på greip; konsensus kan i beste fall brukes til å implisitt dra ut informasjon som likner helt på den informasjonen vi får fra de sammenfallende indikatorene.

Omslaget i konsensus' syn på verden har sannsynligvis med sesongproblematikk å gjøre. Fjerdekvartalstallene fra 2008 og førstekvartalstallene fra 2009 falt så dypt i Den store resesjonen at de skaper problemer for de statistiske byråenes programvare når disse to kvartalene inngår i beregningen av den nye normalen; listen legges med andre ord for lavt i høst- og vinterhalvåret slik at dårlige tall fremstår som helt ok. I grafen ovenfor er sesongproblematikken forsøkt redusert ved å dividere januar 2012-tall på januar 2011-tall osv. for å finne veksttakten i siste måned og i månedene bakover i tid.

I tillegg kommer at sentralbankene har hatt suksess med de pengepolitiske tiltakene sine; de har pumpet opp prisen på risikofylte aktiva. Merk imidlertid at tidenes sentralbanktiltak ikke har ført til høyere vekst i den, sant nok korte, perioden hvor tiltakene har virket.

2012 blir et meget spennende år. Objektive data gjenspeiler fallende veksttakt i verdensøkonomien på samme tid som konsensus blir stadig mer overbevist om at virkeligheten er bedre enn i fjor høst.

Kor vart det av dama

som skull ha mæ te å dans

Æ kan husk ho vart finar og finar

heilt te alt forsvant

God lyrikk kan brukes til så mangt. Det er ennå ikke avgjort om DDE-klassikeren treffer helt for vekståret 2012s del, men det ligger et budskap der som er vel kjent, men som ikke vekker spesielt gode minner.