Gå til sidens hovedinnhold

Det lyser resesjon

Interessen for nyhetssaker som har med risikoen for en økonomisk nedgangskonjunktur å gjøre, nådde i går en ny topp. Interessant nok er dette et lærebokeksempel på at fokus gjerne er helt feil ved vendepunkter i økonomien.

En rangering av de mest leste sakene på nyhetstjenesten Bloomberg Professional - verdens viktigste nyhetskilde for profesjonelle investorer - viser en åpenbar interesse for alt som har med risikoen for en resesjon å gjøre.

Krise for svake boliglåntakere

Gårsdagens mest leste nyhet på Bloomberg var saken om New Centurys manglende evne til å innfri sine forpliktelser. New Century er USAs største aktør i boliglånsmarkedet for lån med lav sikkerhet. Boliglånsselskapet har ganske enkelt ikke kontanter til å betale sine kreditorer. Dette førte forståelig nok til spekulasjoner om at New Centyry snart går konkurs.

- 1,5 millioner amerikanere i skvis

Den nest mest leste Bloomberg-nyheten i går var saken om at halvannen million amerikanere står i fare for å miste hjemmet sitt, at 100.000 amerikanere sysselsatt i boligindustrien kan miste jobben og at ytterligere 100 boliglånsselskaper à la New Century står i fare for å bukke under.

- Resesjonsrisikoen er 50 prosent

Den tredje mest leste nyheten tar utgangpunkt i rentekurven, det vil si forskjellen mellom tremånedersrenten og 10-årsrenten. Rentekurven er for tiden invertert i USA. Det betyr at kortrenten er høyere enn langrenten. Artikkelforfatteren viser til studier utført av den amerikanske sentralbanken, som viser at en invertering av rentekurven historisk har sammenfalt med resesjoner. Ved hjelp av litt matematikk kan det slås fast at resesjonssannsynligheten - basert på denne renteindikatoren - er omtrent 50 prosent.

Greenspan vs Bernanke

Litt lengre nede på listen over de mest leste nyhetssakene finner vi en artikkel om den nåværende amerikanske sentralbanksjefen Ben S. Bernanke og hans forgjenger Alan Greenspan. Alan Greenspan fremhevet nylig risikoen for en resesjon i 2007. Ikke helt tilfeldig er nettopp Greenspans resesjonsuttalelser den nest mest leste nyhetssaken på Bloomberg for hele den siste uken. Den 81-årige tidligere sentralbanksjefen brukte utflatingen i amerikanske foretaks resultatmarginer som en indikasjon på at sannsynligheten for en økonomisk nedgangskonjunktur er stigende. Bernanke, som helt sikkert føler et visst ansvar for den amerikanske økonomiens ve og vel, vil selvsagt ikke støtte Greenspans analyse.

Indicateur du jour

Et klarere eksempel på ensidig nyhetsinteresse skal man lete lenge etter. Resesjon, potensielle utløsere og indikatorer på en økonomisk nedgangkonjunktur er godt stoff for nyhetsbyråene. Derfor er det grunn til å stoppe opp litt og spørre om den sterke resesjonsinteressen signaliserer fremtidige problemer.

Problemet med den nye interessen for en økonomisk nedtur er at mange synes å basere sine sterke meninger på et tynt grunnlag. Det er riktig at de aller mest risikable huslånene - sett fra långivers side - ser skumle ut. På samme tid har imidlertid ledende indikatorer for boligprisutviklingen i USA - basert på et bredt utvalg av enkeltindikatorer - snudd til det klart positive. Sykliske krefter ser altså ut til å ville hjelpe det amerikanske boligmarkedet senere i 2007. At ting ser ille ut ved sykliske vendepunkter, er ikke nytt. Gang på gang viser det seg likevel at investorer fokuserer på de gale indikatorene ved slike skilleveier - indikatorer som forteller mer om hva som har skjedd enn hvilke sykliske krefter som er satt i sving og vil ha effekt lengre ut i tid.

Den andre indikatoren som vekker interesse - den inverterte rentekurven - er bare én indikator av mange man bør følge for å danne seg et syn på den sykliske utviklingen. En god syklisk analyse bruker en kompositt - det vil si et bredt utvalg - av indikatorer for å analysere de sykliske utsiktene. Fordi den inverterte rentekurven historisk ikke har vist seg å være en robust nok indikator for å forutsi topper og bunner i vekstsyklusene, har for eksempel Economic Cycle Research Institute valgt å ikke bruke den i sine ledende indikatorer.

Den tredje indikatoren i nyhetene - marginene i foretakssektoren - bærer også preg av at den er løsrevet fra et større helhetsbilde. Marginene er på sett og vis "dagens indikator", som om man valgte fritt etter en omfattende restaurantmeny. Foretakssektoren representerer selvsagt bare én del av det sykliske bildet, og marginene er igjen bare én del av foretakssektoren. Derfor er det bedre å støtte seg på en kompositt av ledende indikatorer, som er bygd opp av mange ulike enkeltkomponenter. Disse enkeltkomponentene er valgt for å representere ulike deler av økonomien. Å følge en slik kompositt er gjerne ikke like spennende fordi konklusjonene ofte blir mindre bastante. Av og til går imidlertid de ulike enkeltkomponentene i slike kompositter i samme retning, over en viss tid og i tilstrekkelig grad.

Mens nyhetsinteressen for tiden er størst for resesjonssakene, er det derfor oppløftende - og helt sikkert overraskende for mange - at slike kompositt ledende indikatorer signaliserer at bunnen er nær i den amerikanske økonomien. Når det gjelder markedsstemningen, er det også positivt at fokus er så stort på resesjonsrisikoen. Pessimistiske prognoser er normalt positive for aksjemarkedet når resesjonsspådommene ikke slår til.

Det lyser resesjon, men det er bare i nyhetsbildet.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin