Gå til sidens hovedinnhold

Det tapte tiår

Aksjer lønner seg over tid, heter det. Vi skal se at det er ingen regel uten unntak.

Det er velkjent at aksjer historisk har gitt høy avkastning. Siste tiårsperiode er imidlertid en påminnelse om at ingenting kan garanteres i kapitalmarkedene. En aksjeportefølje som er diversifisert etter alle kunstens regler, har gitt nær nullavkastning de siste ti årene.


MSCI World Total Return i null

Det er verdensindeksen MSCI World Total Return som etter de siste månedenes korreksjoner har falt til 1998-nivåer. Total Return betyr at indeksen inneholder utbytteavkastning, som har ligget på et par prosent årlig det siste tiåret. Indeksen inneholder imidlertid ikke forvaltningskostnader, og selv i et passivt forvaltet MSCI World-fond ville disse kostnadene ha oversteget fem prosent i løpet av tiårsperioden.

Grafen ovenfor viser MSCI World-indeksen siden 1971. For tiden inngår 23 land i denne indeksen, deriblant Norge. Fordi aksjene i indeksen får en vekt som avhenger av markedsverdiene til enhver tid, er det klart at norske aksjer utgjør en relativt liten del av indeksen, mens for eksempel amerikanske aksjer veier tyngre.

Den hvite linjen er utviklingen i MSCI World i dollar, mens den røde linjen er samme indeks målt i kroner. Indeksene startet i 1971 på 100 poeng og står i dag i henholdsvis 4325 og 2975 poeng. Fordi det er kroneverdien de fleste norske investorer er opptatt av, er det den røde linjen som er mest interessant for mange her hjemme. Den hvite linjen klatret i 2006 til nye toppnoteringer, men det var målt i stadig svakere amerikanske dollar. I norske kroner, som er blant verdens sterkeste valutaer siden 1998, er bildet annerledes. For norske investorer har utenlandske fondsplasseringer aldri steget til en ny toppnotering og tiårsavkastningen er i praksis negativ for mange.

Det beste råd slo feil

Det første rådet man gjerne får hos en investeringsrådgiver, er at man bør diversifisere aksjeplasseringene, det vil si spre investeringene sine på tvers av land og regioner. Hensikten med dette rådet er å øke sannsynligheten for å realisere risikopremien i aksjemarkedet, det vil si å få meravkastning i forhold til sikre renteplasseringer. De siste ti årene viser oss at selv de mest fornuftige råd, basert på historiske erfaringer, ikke er noen oppskrift på suksess. De siste ti årene har på mange vis overbevist nordmenn om at det smarteste man kunne ha gjort, er å plassere alle pengene i hjemmemarkedet.

Dyr fremtidsoptimisme

Det siste tiåret har vært sjeldent lærerikt. Mot slutten av 1990-tallet fikk det globale aksjemarkedet en prising vi aldri har vært vitne til. Prising av aksjer er sjelden et godt verktøy for å time markedet på kort eller mellomlang sikt, men på lengre sikt begynner prisingen å virke som en tyngdekraft. Den hårreisende prisingen av verdens aksjemarkeder i årene frem mot år 2000 er én av hovedårsakene til at MSCI World har gitt nullavkastning for norske investorer i løpet av det siste tiåret. Den andre hovedårsaken er dollaren, som er nesten halvert i forhold til kroner siden november 2000. 2000 var på mange måter et historisk høydepunkt for USA og dollaren. Troen på ny teknologi og USAs rolle i Den nye økonomien var nesten like sterk som dagens tro på vekstmarkedene. Ny teknologi har utvilsomt forandret verden og ikke minst hjulpet vekstmarkedene frem dit hvor de er i dag. Det var ikke signalet om at ny teknologi vil endre verden som var feil; det var prisingen av fremtidsutsiktene som var for optimistiske.

Siden 2000 har det meste gått feil for USA i børsmålestokk. For åtte år siden utgjorde USAs aksjemarkeder mer enn 50 prosent av alle verdens børsverdier. Tidligere i år falt denne andelen ned til 26 prosent. Dette illustrerer markedets evne til å blåse seg opp og deretter la pendelen svinge den andre veien.

Nå som Norge har hatt sine år i solen med skyhøy oljepris og en sterk krone, er det fristende å tro at vi vil oppleve mer av det samme. Jeg tror imidlertid at lærdommen fra USA er verdt å ta med seg for norske investorer. I investeringssammenheng er det farlig å stirre seg blind på den nære historikken og ikke åpne øynene for at fremtiden vil fortone seg annerledes når det gjelder hvilke markeder som er mest interessante. Det er mye som taler for at norske aksjer fortsatt skal gi god avkastning, men ti år med lav avkastning i de internasjonale aksjemarkedene bidrar til at utsiktene for de neste ti årene i de globale aksjemarkedene er litt bedre enn de var i 1998.

Igjen tid for diversifisering

Her hjemme kan vi glede oss over den ekstremt gode avkastningen i norske aksjer i løpet av de siste fem, seks årene. Heldigvis har mange investorer her hjemme plassert mer i Norge enn vekten i MSCI World tilsier. Jeg tror imidlertid det er viktigere for nordmenn å diversifiere aksjeplasseringene sine i dag enn på lang tid.

Internasjonale aksjeplasseringer har gitt nullavkastning for norske investorer i siste tiårsperiode. I stedet for å bli brukt som bevis på at diversifiserte aksjeplasseringer ikke lønner seg, tror jeg man i stedet bør holde muligheten åpen for at det neste tiåret ikke nødvendigvis blir helt likt det foregående.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen