Gå til sidens hovedinnhold

En ny vår?

Ledende indekser stiger i USA. Mange tolker oppgangen som begynnelsen på en ny vår i økonomien, men tolkningen kan bero på en misforståelse.

Det er mange som bruker ledende indekser i konjunkturanalysen, men de færreste tar seg tiden til å lære klassisk konjunkturanalyse. I det siste har årsveksttakten i ledende indekser fra tre anerkjente analysemiljøer steget; den utbredte konsensus blant analysemiljøene levner liten tvil om at den sanne retningen i veksten i ledende indekser er opp.

Mange tolker den ubestridelige oppgangen i de tre amerikanske ledende indeksene ovenfor som at konjunktursyklusen i USA står overfor en ny vår; (1), (2) og (3) viser veksttakten i ledende indekser fra tre analysemiljøer og (4) oppsummerer utviklingen i (1), (2) og (3). De halvstuderte konjunkturanalytikerne har imidlertid glemt et viktig prinsipp bak konjunkturomslag. Et syklisk vendepunkt kjennetegnes ikke bare av et tydelig og vedvarende omslag i konjunkturindikatorene; omslaget må også skje på bred basis i de indikatorene som en indeks består av.

Det hadde vært enklere om en ledende indeks bare besto av denne ene indeksen slik at all informasjon var redusert til ett tall. Ledende indekser er imidlertid sammensatt for å fange opp sykliske skift på tvers av økonomien (f.eks. industriproduksjon, husholdningers inntekter, sysselsetting og salg) og fra ulike kilder. Av den grunnen er en ledende indeks satt sammen av flere ledende indikatorer, på samme måten som OSEBX-indeksen er satt sammen av en rekke enkeltaksjer. Hvis et skift i indeksen ikke støttes av alle medlemmene i indeksen, er skiftet ugyldig i henhold til den klassiske analysen.

En nærmere gjennomgang av de ledende indeksene er derfor interessant akkurat nå. Hvis vi deler opp medlemmene i den ledende indeksen i markedsbaserte og fundamentale ledende indikatorer, oppdager vi at oppgangen i de ledende indeksene skyldes oppgangen i de markedsbaserte indikatorene, jf. grafen nedenfor; linjene i grafen viser hvor mange av indeksmedlemmene som har steget i løpet av den siste halvårsperioden. Normalt går de markedsprisbaserte og fundamentale indikatorene noenlunde i takt, men nå er gapet mellom de to linjene i grafen stort.

Sentralbankene har som kjent gjort hva de kan for å øke prisen på obligasjoner og aksjer, som er med i de ledende indeksene. Det er liten tvil om at sentralbankene har lykkes med å heve prisen på finansielle aktiva, men hittil har ikke de fundamentale ledende indikatorene slått følge med markedet (for en måned siden pekte jeg på mulige ringvirkninger av den amerikanske sentralbankens politikk i artikkelen Komité for høye aktivapriser).

Det er en veloverveid beslutning å inkludere markedsbaserte indikatorer i en ledende indeks (de andre indikatorene kommer fra to andre kilder, nemlig private data som ofte er stemningsorientert, og data fra myndighetene) for å sikre seg et bredt basert kildegrunnlag i tillegg til de fundamentalorienterte dataene fra private organisasjoner og myndighetene. Til forskjell fra ledende indikatorer inneholder ikke sammenfallende (coincident) og trege (lagging) indikatorer markedsrelaterte data, ganske enkelt fordi markedsdata er ledende på økonomisk aktivitet. Historisk erfaring har imidlertid vist at forholdstallet mellom sammenfallende og trege indikatorer, coincident-to-lagging-ratio, har fungert som en god ledende indeks; ifølge The Conference Boards Business Cycle Indicators Handebook har coincident-to-lagging-ratio ledet konjunkturtopper (dvs. business cycle peaks) med mellom åtte og 11 måneder. Fordi dette forholdstallet ikke inneholder markedsdata, gir coincident-to-lagging-indeksen et interessant tilleggsaspekt i konjunkturanalysen når man ser at de markedsbaserte indikatorene ikke støttes opp av indikatorer fra privat sektor og fra myndighetene. Som ventet stiger ikke årsveksttakten i coincident-to-lagging-indeksen fra to av de tre nevnte analysemiljøene på samme måten som veksten i de ledende indeksene fra samme miljøer (ikke vist her); det styrker mistanken om at signalet fra ledende indekser må tas med en klype salt inntil de fundamentale indikatorene eventuelt følger etter de markedsbaserte.

Ledende indekser stiger. Mens denne utviklingen feires av mange som bruker ledende indekser i den taktiske markedsanalysen, forteller klassisk konjunkturanalyse oss at omslaget i ledende indekser mangler bredde. Sånn sett er mange halvstuderte konjunkturanalytikeres feiring av en ny konjunkturvår intet annet enn en feiring av den kursbevegelsen som man allerede har sett i markedet. Å tolke oppgangen i ledende indekser som et endelig signal om bedre utsikter for aksjemarkedet, er dermed teknisk kursanalyse på sitt aller enkleste.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant