Gå til sidens hovedinnhold

Full stopp i norske selskaper

Store amerikanske selskaper er for tiden i en resultatresesjon for første gang siden 2007 og 2000. De norske børsnoterte selskapene har nok en gang vist at de er enda mer syklisk utsatt enn de amerikanske.

Det har bare skjedd tre ganger tidligere siden 1988 at de store og internasjonale orienterte foretakene i S&P 500-indeksen har opplevd to kvartaler på rad med resultatfall («operating earnings» fra Standard and Poor's); samtlige ganger har USA vært i økonomisk resesjon eller gått inn i en, jf. figuren nedenfor.

Konsensus tror at 2012 vil være det første unntaket hvor vi opplever at resultatene i foretakssektoren faller, mens økonomien for øvrig går videre i en veksttakt på et par prosent; amerikanske økonomer tror det er bare 20 prosent risiko for at USA går inn i en resesjon og de regner med 1,8 prosent vekst i USA i år (Federal Reserve regner med 2,65 prosent vekst i amerikansk økonomi i 2013).

Optimismen blant aksjeinvestorene er skyhøy og som vanlig tror ekspertene på god vekst i løpet av det neste året. Kanskje det er slik at resultatresesjonen i USA er unntaket, og at det er mye bedre for eksempel i norske foretak?

Figuren ovenfor viser utviklingen i resultat pr. aksje og utbytte pr. aksje i OSEBX-indeksen siden Den store resesjonen, som startet i desember 2007 og endte i juni 2009. Merk at figuren viser forløpet i tallstørrelsene, og ikke veksttakten i dem. Illustrasjonen forteller oss at det negative omslaget har vært mye kraftigere i Norge enn i USA; resultat pr. aksje toppet ut i juni 2011, mens utbytte pr. aksje toppet ut i november 2011. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at bildet av en topp i de norske foretakene ikke er like åpenbar hvis du ser på for eksempel omsetning eller EBITDA, men aksjonærene lever som kjent av bunnlinjen og utbytte – og ikke postene øverst i resultatregnskapet.

Husk at resultatresesjonen i USA i andre halvår 2012 og toppen i norske foretaks resultater og utbytter fra sommer-høst 2011 ikke er en prognose eller en spådom; det er fakta som vi bør bruke liten tid på å diskutere. At det ikke har vært mer fokus på disse fakta, skyldes ganske enkelt at aksjemarkedet stiger.

Mange tror at aksjemarkedet stiger fordi økonomien har vært og er sterk, men faktum er at aksjemarkedet stiger til tross for manglende støtte i både den generelle økonomien og foretaksøkonomien. Sånt har hendt ført, selv om hovedregelen historisk har vært at aksjemarkedsrisikoen øker når økonomien svekkes.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping